ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
eikones_etairias
Ο όμιλος Master δραστηριοποιείται στην παροχή καινοτόμων υπηρεσιών και λύσεων για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα από το 1984.

Το πελατολόγιό της Master περιλαμβάνει κεντρική και περιφερειακή δημόσια διοίκηση, κρατικούς οργανισμούς και επιχειρήσεις, ιδιωτικές επιχειρήσεις σε όλο το φάσμα της παραγωγικής οικονομίας. Παρέχουμε υπηρεσίες στους ακόλουθους τομείς: Μεταφορές & Κατασκευές Έργων Υποδομής, Ενέργεια, Νερό και Περιβάλλον, Real Estate & Development, Κτηματολόγιο, Χρηματοπιστωτικά Ιδρύματα, Τουρισμός και ψυχαγωγία, Τηλεπικοινωνίες, Πληροφορική, Media, Μικρό-Μεσαίες Επιχειρήσεις (ΜΜΕ) και σε πολλούς ακόμη.


Ανοιχτές θέσεις εργασίας


Eκπαιδευτικός 'Ομιλος ζητά εξωτερικούς συνεργάτες ηλικίας 18 έως 25 ετών για εντυποδιανομή, με ικανότητα επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων.

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2717160 Εσωτ. (507)


Ζητείται τεχνίτρια νυχιών για μισθωτή απασχόληση. Απαραίτητη προϋπηρεσία τουλάχιστον ενός έτους.

Τόπος απασχόλησης: Ν. Ηράκλειο-Μαρούσι
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2717160 Εσωτ. (507)


Ζητούνται τεχνίτριες νυχιών και θεραπεύτριες μασάζ για μισθωτή απασχόληση σε Ινστιτούτο στα Βόρεια Προάστια.

Τόπος απασχόλησης: Ν. Ηράκλειο-Μαρούσι
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 2717160 Εσωτ. (507)


Εκπαιδευτικός Όμιλος ζητά δόκιμο δημοσιογράφο για Πρακτική Άσκηση με δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Παρέχεται εξάσκηση και ενδυνάμωση στην Αρθρογραφία, το Digital Marketing και τη Διαφήμιση. Απαραίτητη θεωρείται η καλή γνώση Η/Υ και Internet. Γνώσεις σε ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP θεωρούνται έξτρα προσόντα.

Αποστολή βιογραφικών: info@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: Δημοσιογράφοι


Εκπαιδευτικός Όμιλος αναζητά σπουδαστή ή τελειόφοιτο Γραφίστα με γνώσεις ILLUSTRATOR, PHOTOSHOP για Πρακτική Άσκηση με δυνατότητα μόνιμης συνεργασίας. Γνώσεις σε AFTER EFFECTS και HTTML ή WordPress θεωρούνται έξτρα προσόντα. Παρέχεται εκμάθηση νέων τεχνολογιών.

Αποστολή βιογραφικών: info@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: Γραφίστας


H MASTER ζητά εξωτερικούς συνεργάτες ηλικίας 18 έως 25 ετών για promotion, με ικανότητα επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων.

Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: PROMOTION


Από Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητείται στέλεχος με εμπειρία σε σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων.

Περιγραφή καθηκόντων:
 • Σύνταξη & υποβολή επενδυτικών σχεδίων
 • Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση & επίβλεψη επενδυτικών σχεδίων
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών και Βιωσιμότητας
Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Εμπειρία σε επενδυτικά σχέδια
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: public procurement


Από Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητείται στέλεχος με εμπειρία σε σύνταξη προτάσεων για διαγωνισμούς Δημοσίου, στον κλάδο των υπηρεσιών.

Περιγραφή καθηκόντων:
 • Αναζήτηση διαγωνισμών
 • Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίου
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: Business Consultant


Από Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητούνται άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου για διαχείριση εξερχόμενων κλήσεων, για πρωινή ή απογευματινή ημιαπασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:
 • Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
Περιγραφή θέσης:
 • Εξερχόμενες κλήσεις ενημερωτικού περιεχομένου
 • Σύνταξη και τήρηση αναφορών
Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: CallCenter


Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητά Τεχνικό Λογισμικού – Web Developer απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ με γνώσεις και εμπειρία σε βάσεις δεδομένων, ανάπτυξης εφαρμογών και web design, για πρωινή ή απογευματινή εργασία.

Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: WebD


Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητά Γραμματεία Πωλήσεων για πλήρη απασχόληση με εξειδίκευση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και στέλεχος για απογευματινή part time απασχόληση.

Περιγραφή θέσης:
 • Αναζήτηση Διαγωνισμών
 • Προετοιμασία & σύνταξη προσφορών
 • Γραμματειακή υποστήριξη τμήματος Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ( κατά προτίμηση θετικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστα αγγλικά
 • Άριστη γνώση Word, Excel, PowerPoint
Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: public procurement