Σεμινάρια security Eκπαίδευση Προσωπικού Ασφαλείας (Άδεια Security)

Είσαι εδώ: Master > Σεμινάρια > Προσωπικό Ασφαλείας

Η MASTER παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security).Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

σεμινάρια security

Το ΚΕΚ MASTER είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση ΕΚΕΠΙΣ και ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2008 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων, πανελλαδικά. Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και κυρίως μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση).

Για όλες τις ειδικότητες προσωπικού ασφαλείας προβλέπεται η βασική εκπαίδευση των 105 ωρών.


Ειδικότητες Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:

 • σεμινάρια security Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
 • αδεια security Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)
 • σεμινάρια security Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών
 • Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας:

 • αδεια προσωπικού ασφαλείας Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • αδεια σεκιουριτι Ποινικός κώδικας
 • αδεια security Ποινική  δικονομία
 • αδεια σεκιουριτι Ειδικοί  ποινικοί νόμοι
 • αδεια προσωπικού ασφαλείας Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • αδεια σεκιουριτι Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • αδεια security Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • αδεια προσωπικού ασφαλείας Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • αδεια security Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • αδεια σεκιουριτι Προστασία πρόσωπων
 • αδεια προσωπικού ασφαλείας Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • αδεια σεκιουριτι Παροχή πρώτων βοηθειών
 • Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:

 • πιστοποίηση security Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
 • εκπαιδευση προσωπικού ασφαλείας Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • εκπαιδευση προσωπικού ασφαλείας Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
 • εκπαιδευση προσωπικού ασφαλείας Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • εκπαιδευση προσωπικού ασφαλείας Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα
 • Για Ανανέωση Άδειας:

  Για τους επαγγελματίες του κλάδου προβλέπεται ταχύρυθμο πρόγραμμα πιστοποίησης ΚΕΜΕΑ, 28 ωρών το οποίο περιλαμβάνει:

 • Εκπαίδευση σε αίθουσα σε όλα τα παραρτήματά μας ή από απόσταση μέσω e – learning
 • Εκπαίδευση με ασύγχρονο e-learning στην πλατφόρμα μας , ώστε οι εκπαιδευόμενοι να έχουν πρόσβαση με κωδικούς στην συνολική εκπαίδευση που προβλέπετε για τις 105 ώρες του προγράμματος
 • Μεγάλο αριθμό αυτοματοποιημένων test πολλαπλής επιλογής
 • Πλούσιο ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό με το σύνολο των 300 ερωτήσεων - απαντήσεων.
 • Σεμινάριο Εποπτών / Αρχιφυλάκων (Managers ασφαλείας πρώτης γραμμής)

  ΣΚΟΠΟΣ- ΣΤΟΧΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ

  Η προτεινόμενη εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες / Επόπτες (managers πρώτης γραμμής), ώστε:


  α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να μπορούν να ελέγχουν:
  • Με επιθεωρήσεις, έλεγχο και εποπτεία σε όλα τα φυλασσόμενα σημεία καθ΄ όλο το 24/ωρο
   Την κατάσταση του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία, από πλευράς εμφάνισης, παράστασης, συμπεριφοράς και γενικά ψυχοσωματικής διάθεσης και ικανότητάς τους
   Τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ασφαλείας
   Την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας των πελατών και την πλήρη και ορθή εφαρμογή τους
   Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων
   Την ενδεδειγμένη και νόμιμη ύπαρξη, αλλά και χρησιμοποίηση του ατομικού τους εξοπλισμού
   Την ορθή χρήση των υπηρεσιακών Βιβλίων
  β. Σε επίπεδο ικανοτήτων, να καταστούν ικανοί ώστε να μπορούν να:
  • Δίνουν τις απαραίτητες κάθε φορά οδηγίες-εντολές στο προσωπικό
   Διαχειρίζονται το προσωπικό, ως ομάδα, η οποία θα τους αναγνωρίζει ως τους επικεφαλής της
   Δίνουν τις ορθές και νόμιμες λύσεις σε περιστατικά που «έχουν ξεφύγει» από το προσωπικό φύλαξης
   Έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία, σε πολυεπίπεδη βάση
   Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του προσωπικού φύλαξης που τους καλέι σε έκτακτα συμβάντα
  γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να έχουν την ευχέρεια να :
  • Ευαισθητοποιούν το προσωπικό στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης
   Παρακινούν το προσωπικό για εντονότερη επαγγελματική εμφάνιση – παράσταση – συμπεριφορά
   Παροτρύνουν για ορθή χρήση του διατιθέμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των υπηρεσιακών Βιβλίων
   Ενθαρρύνουν την επικοινωνία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς
   Κατανοούν την ανάγκη εκδήλωσης αμεσότητας ενεργειών
   Εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη

  Τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα διάρκειας 12 ωρών αφορούν τους πιστοποιημένους (από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ) επαγγελματίες του χώρου

  Τo σεμινάριο 12 ωρών (Δύο ημέρες), μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα. Επίσης μπορεί να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική τάξη (Ο καθένας από τον χώρο του με τον Η/Υ του). Το κόστος κατάρτισης ανέρχεται στα εκατόν σαράντα ευρώ (140€)

  Οι προτεινόμενες θεματικές μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν, ανάλογα με:

  • Την εμπειρία και το επιχειρησιακό επίπεδο των καταρτιζόμενων
   Το γνωστικό τους επίπεδο
   Τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες που καθορίζονται κυρίως από το προφίλ της Επιχείρησης και τις ανάγκες του Φορέα-πελάτη.  Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας του ΚΕΜΕΑ:
  Δηλώστε την συμμετοχή σας στη φόρμα παρακάτω:


  σεμινάρια security Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

  Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας.

  Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.  Δείτε τα δικαιολογητικά που απαιντούνται για τη χορήγηση άδειας Security.


  «Σε όλους τους καταρτιζόμενους που παρακολούθησαν το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των 105 ωρών παρέχεται έκπτωση 25% σε όλα τα υπόλοιπα εξειδικευμένα προγράμματά μας»
  · Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων
  · Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων
  · Υπεύθυνος Ασφάλειας της εταιρίας (CSO)
  · X-RAY TECHNOLOGY
  · V.I.P. PROTECTION
  Παρακαλούμε πολύ επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες στο 2160009000.
  Master Επικοινωνία Επικοινωνήστε μαζί μας

  MASTER A.E. ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ & ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ

  ΑΤΤΙΚΗ –Ν.Προάστια: Λ. Κύπρου 4, Αργυρούπολη, τηλ.: 210 9633485, 9633559
  ΑΤΤΙΚΗ –Β.Προάστια: Λ. Κηφισίας 312 & Β. Γεωργίου (έναντι ΥΓΕΙΑ) Χαλάνδρι, τηλ.: 216 0009000
  ΑΤΤΙΚΗ –Β.Προάστια: Ζαλοκώστα & Εμ. Παπαδάκη, Ηράκλειο, τηλ.: 216 0009000
  ΑΤΤΙΚΗ –Δ.Προάστια: Ιερά οδός 193 (Πλησίον Μετρό Αιγάλεω),Αιγάλεω τηλ.: 210 5912310
  ΑΤΤΙΚΗ –Δ.Προάστια: Σαλαμίνος 11Α – (όπισθεν Δημαρχείου Ασπρόπυργου), Ασπρόπυργος τηλ.: 213 0280784
  ΑΤΤΙΚΗ – Πειραιάς (συν. φορέας): Κ. Μαυρομιχάλη 1 & Ακτή Κονδύλη - (Πλησίον ΗΣΑΠ & Προαστιακού Πειραιά), Πειραιάς, τηλ.: 210 4133023
  ΑΘΗΝΑ–Αν.Προάστια (συν. φορέας): Λ. Μαραθώνος 10 – (30μ από Προαστιακό-μετρό Παλλήνης), Παλλήνη τηλ.: 210 6032872
  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ:  Νέα Δυτική Είσοδος Κωλέττη - Αλεξανδρουπόλεως 10, τηλ.: 2310 502270
  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ:  Εμπορίου 9, 68100, τηλ.: 25510 37900, 85157, 20001
  ΞΑΝΘΗ:  Πατριάρχου Κυρίλλου 3, 67100, τηλ.: 25410 63450, 26398
  ΚΟΡΙΝΘΟΣ: Δημοκρατίας 44, Κιάτο, τηλ.: 27420 20560
  ΑΓΡΙΝΙΟ: Εθν. Οδός Αγρινίου-Αντιρρίου 40, τηλ.: 26410 48775
  ΛΕΥΚΑΔΑ: Καραβέλα ( Πάροδος), Καλιγόνι , τηλ.: 26450 29510
  ΚΕΡΚΥΡΑ (συν. φορέας): Ιακώβου Πολυλά 11(τέννις),Τ.Κ.: 49100 , τηλ.: 26610 48428

  Πανελλαδικός αριθμός: 801 11 25 800 | 216 0009000 | e-mail: info@masterkek.gr | Website: www.masterkek.gr

   

  Copyright © | MASTER S.A. All rights reserved | Πρότυπο Κέντρο Κατάρτισης & Συμβουλευτικής | Πανελλαδικά | 216 0009000 | Όροι χρήσης υπηρεσιών