ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr

Φόρμα Αναζήτησης Αποτελεσμάτων

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΑΝ ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΟΥ VOUCHER 29-64

Ενημερώσου πρώτος από τη MASTER αν ανήκεις στους 23.000 νέους ωφελούμενους.

Διευκρινίσεις:
Ο κωδικός ΚΑΥΑΣ πρέπει να είναι ακριβώς όπως σας δόθηκε απο την αρμόδια υπηρεσία, έχει πρόθεμα BRANCHS ή BRANCHU, είναι χωρισμένο με παύλες και δεν περιέχει κενά!

Παράδειγμα ΚΑΥΑΣ απόφοιτων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης: BRANCHS-12345-12345-12345-12345
Παράδειγμα ΚΑΥΑΣ απόφοιτων ΑΕΙ-ΤΕΙ: BRANCHU-12345-12345-12345-12345