ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr

Φόρμα Εγγραφής στα τμήματα σεμιναρίων Voucher

Σημείωση

Όσοι ωφελούμενοι έχουν βρει επιχείρηση και δεν έχουν δηλωθεί σε τμήμα, μπορούν πλέον να δηλωθούν.

Όσοι δεν έχουν βρει επιχείρηση, τους δίδεται ένας μήνας περιθώριο (17/6/2017).