ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr

Ευκαιρίες για Εκπαιδευτές

Στην εταιρεία μας παρέχουμε ευκαιρίες καριέρας για Εκπαιδευτές. Συμπληρώστε την φόρμα εγγραφής εκπαιδευτών.

Φόρμα εγγραφής εκπαιδευτών

Ευκαιρίες για Ανέργους

Στην εταιρεία μας παρέχουμε ευκαιρίες για Ανέργους μέσω διάφορων προγραμμάτων Voucher καθώς και θέσεις εργασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Έχετε την δυνατότητα να δημιουργήσετε το βιογραφικό σας και να το κατεβάσετε τοπικά στον προσωπικό σας υπολογιστή ή στην φορητή συσκευή σας.

Δημιουργία Βιογραφικού

Ανοιχτές θέσεις εργασίας


H MASTER ζητά εξωτερικούς συνεργάτες ηλικίας 18 έως 25 ετών για promotion, με ικανότητα επικοινωνίας & δημοσίων σχέσεων.

Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: PROMOTION


Από Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητείται στέλεχος με εμπειρία σε σύνταξη, υποβολή και παρακολούθηση επενδυτικών σχεδίων.

Περιγραφή καθηκόντων:
 • Σύνταξη & υποβολή επενδυτικών σχεδίων
 • Τεχνική υποστήριξη, διαχείριση & επίβλεψη επενδυτικών σχεδίων
 • Εκπόνηση Επιχειρηματικών Σχεδίων (Business Plans), Μελετών και Βιωσιμότητας
Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Εμπειρία σε επενδυτικά σχέδια
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: public procurement


Από Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητείται στέλεχος με εμπειρία σε σύνταξη προτάσεων για διαγωνισμούς Δημοσίου, στον κλάδο των υπηρεσιών.

Περιγραφή καθηκόντων:
 • Αναζήτηση διαγωνισμών
 • Σύνταξη και υποβολή προσφορών
Απαραίτητα προσόντα:
 • Απόφοιτος ΑΕΙ
 • Ηλικία έως 35 ετών
 • Εμπειρία σε διαγωνισμούς Δημοσίου
 • Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος
Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: Business Consultant


Από Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητούνται άτομα για στελέχωση τηλεφωνικού κέντρου για διαχείριση εξερχόμενων κλήσεων, για πρωινή ή απογευματινή ημιαπασχόληση.

Απαραίτητα προσόντα:
 • Εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο
 • Χειρισμός Η/Υ
 • Γνώση Αγγλικών
Περιγραφή θέσης:
 • Εξερχόμενες κλήσεις ενημερωτικού περιεχομένου
 • Σύνταξη και τήρηση αναφορών
Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: CallCenter


Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητά Τεχνικό Λογισμικού – Web Developer απόφοιτο ΑΕΙ/ΤΕΙ Πληροφορικής ή Μηχανικών Η/Υ με γνώσεις και εμπειρία σε βάσεις δεδομένων, ανάπτυξης εφαρμογών και web design, για πρωινή ή απογευματινή εργασία.

Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: WebD


Ανώνυμη Εταιρεία που δραστηριοποιείται στον χώρο της Κατάρτισης & της Συμβουλευτικής ζητά Γραμματεία Πωλήσεων για πλήρη απασχόληση με εξειδίκευση σε Διαγωνισμούς Δημοσίου και στέλεχος για απογευματινή part time απασχόληση.

Περιγραφή θέσης:
 • Αναζήτηση Διαγωνισμών
 • Προετοιμασία & σύνταξη προσφορών
 • Γραμματειακή υποστήριξη τμήματος Πωλήσεων
Απαραίτητα προσόντα:
 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ ( κατά προτίμηση θετικής κατεύθυνσης
 • Προϋπηρεσία σε αντίστοιχη θέση
 • Άριστα αγγλικά
 • Άριστη γνώση Word, Excel, PowerPoint
Αποστολή βιογραφικών: gram@masterkek.gr
Κωδικός αγγελίας: public procurement