Σεμινάρια PHP & MySQL

Η PHP είναι μια από τις δημοφιλέστερες γλώσσες προγραμματισμού που χρησιμοποιείται για την ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών κυρίως λόγω του ότι είναι open source και συμβατή με τα κυριότερα λειτουργικά συστήματα και web servers. Μπορεί να ανταποκριθεί στις λειτουργικές απαιτήσεις εφαρμογών οποιασδήποτε κλίμακας, από την παρουσία μία επιχείρησης στο διαδίκτυο ως την υποστήριξη πολύπλοκων πληροφοριακών συστημάτων μεγάλων οργανισμών.

Τα χαρακτηριστικά της περιλαμβάνουν:

 • Ευκολία εκμάθησης: Παρουσιάζει ομοιότητες με βασικές γλώσσες προγραμματισμού όπως C/C++ και η Pascal
 • Απλότητα: Η συγγραφή των προγραμμάτων δεν απαιτεί την διαθεσιμότητα ειδικού λογισμικού. Τα προγράμματα δεν απαιτούν ειδικές βιβλιοθήκες ή την συμμόρφωση σε ιδιαίτερους κανόνες ανάπτυξης για να τρέξουν.
 • Αποδοτικότητα: Από την έκδοση PHP 4.0 και μετά έχουν προστεθεί μηχανισμοί για την κατανομή των διαθεσίμων πόρων και εντονότερη υποστήριξη στον αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.
 • Ασφάλεια: Παρέχει αποδοτικούς μηχανισμούς ασφαλείας σε επίπεδο συστήματος και σε επίπεδο εφαρμογής
 • Ευκαμψία: Μπορεί να συνεργάζεται με όλες τις διαφορετικές τεχνολογίες του διαδικτύου, σε διαφορετικά επίπεδα της N-tier αρχιτεκτονικής. Η ανάπτυξη των php προγραμμάτων είναι ανεξάρτητα από το λογισμικό και το υλικό που διατίθεται τόσο στην πλευρά του client όσο και του server.
 • Είναι δωρεάν: Το απαιτούμενο λογισμικό παρέχεται δωρεάν. Ο βαθμός ωριμότητας της γλώσσας είναι τέτοιος ώστε να έχει δημιουργηθεί μία πλούσια δεξαμενή δωρεάν διαθεσίμου ισχυρού υλικού για εκπαίδευση και ανάπτυξη

Ταυτόχρονα έχει υιοθετηθεί από εκατομμύρια προγραμματιστών και εταιρειών για την σταθερότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει, ενώ έχει την δυνατότητα συνεργασίας και με άλλες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών.

Εκπαιδευτικές Ενότητες Σεμιναρίου

Front – end (30 ώρες):

 • Εισαγωγή και προχωρημένη χρήση της HTML- CSS-Javascript
 • Χρήση HTML5-CSS3
 • Ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών με τεχνολoγία HTML5 (geolocation, web workers, canvas, Drag/Drop, Local Storage, App Cache, SSE, Media)
 • Χρήση Javascript-JQuery για υλοποίηση Ajax σε web εφαρμογές

Back –end (50 ώρες):

 • Βασικά Στοιχεία της PHP (Ενσωμάτωση σε html, Μεταβλητές, Global – Superglobal μεταβλητές).
 • Εντολές Ελέγχου και Επανάληψης ( Decisions and Loops).
 • Συμβολοσειρές (Strings) – Dates.
 • Πίνακες (Arrays – Multidimensional Arrays - Associative Arrays).
 • Συναρτήσεις (Functions – πέρασμα μεταβλητών By reference και Βy value).
 • Αντικείμενα (κλάσεις, προσβασιμότητα, ορατότητα, αντικείμενα, αφηρημένες και τελικές κλάσεις, κληρονομικότητα, επαναχρησιμοποίηση, πολυμορφισμός).
 • Διαχείριση ΗΤΜL Forms με PHP.
 • Διατηρώντας τις Συνόδους επικοινωνίας Χρηστών (Preserving State With Query Strings, Cookies, and Sessions).
 • Ανάλυση και Σχεδίαση Βάσεων Δεδομένων με MySQL.
 • Απλά και Σύνθετα Ερωτήματα, Εντολές DML, DDL και Συναρτήσεις (Functions) με ΜySQL.
 • Ανάκληση (Retrieving) Δεδομένων με ΜySQL και PHP.
 • Διαχείριση (Manipulating) Δεδομένων με MySQL και PHP.
 • Διαχείριση Αρχείων και Καταλόγων (Working with Files and Directories).
Πρακτική Εξάσκηση (10 ώρες):

Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης παρέχονται στους εκπαιδευόμενους πλήθος ασκήσεων και εφαρμογών πρακτικής εξάσκησης (Hands-On Lab) με κατεύθυνση του εκπαιδευτή, για την ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος (End to End Web Application) και πλήθος σημειώσεων και βοηθημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε αποφοίτους ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης .
 • Σε επαγγελματίες της πληροφορικής που επιθυμούν ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον PHP και Βάσεων Δεδομένων ΜySQL.
 • Σε εταιρείες Πληροφορικής που θέλουν να υιοθετήσουν την PHP και την ΜySQL.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών καταλήγει σε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο και σύγχρονο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πιστοποίηση δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του προγράμματος!

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.