Η MASTER προσφέρει εξειδικευμένο σεμινάριο ανάπτυξης εφαρμογών σε Android, που στηρίζεται στην τεχνολογία της JAVA.

Σεμινάρια android

Εκπαιδευτικές Ενότητες Σεμιναρίου

Getting Started (10 ώρες):

 • Building Your First App
 • Adding the Action Bar
 • Managing the Activity Lifecycle
 • Saving Data
Building Apps (20 ώρες):

 • Managing Audio Playback
 • Capturing Photos
 • Building Apps with Graphics & Animation
 • Building Apps with Location & Maps
 • Adding Maps
 • Performing Network Operations
Πρακτική Εξάσκηση (10 ώρες):

Κατά την διάρκεια του εκπαιδευτικού σεμιναρίου παρέχονται στους εκπαιδευόμενους πλήθος ασκήσεων και εφαρμογών πρακτικής εξάσκησης (Hands-On Lab) με κατεύθυνση του εκπαιδευτή, για την ανάπτυξη ολοκληρωμένων εφαρμογών από την αρχή μέχρι το τέλος (End to End Web Application) και πλήθος σημειώσεων και βοηθημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε αποφοίτους ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης .
 • Σε επαγγελματίες της πληροφορικής που επιθυμούν ανάπτυξη mobile εφαρμογών σε περιβάλλον ANDROID.
 • Σε εταιρείες Πληροφορικής που θέλουν να υιοθετήσουν την πλατφόρμα ANDROID.
Κόστος και Διάρκεια

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 40 ώρες και το κόστος 400 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών καταλήγει σε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο και σύγχρονο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πιστοποίηση δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του προγράμματος!

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.