σεμινάρια java

Η Master μέσω σύγχρονων σεμιναρίων, προσφέρει εξειδικευμένο πρόγραμμα ανάπτυξης δικτυακών τόπων και Web Applications με την πλατφόρμα ανάπτυξης εφαρμογών, που στηρίζεται στην τεχνολογία της JAVA (JAVA2 Platforms) και στην Βάση Δεδομένων MySQL.

Η JAVA αποτελεί μια από τις κυριότερες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών σε ιδεατό περιβάλλον (virtual environment) και έχει καθιερωθεί παγκοσμίως σαν ένα από τα standard λογισμικά για εφαρμογές διαδικτύου (Web applications), δικτύων (networking applications) και mobile applications. Ταυτόχρονα έχει υιοθετηθεί από εκατομμύρια προγραμματιστών και εταιρειών, για την σταθερότητα και την αξιοπιστία που προσφέρει, ενώ έχει την δυνατότητα συνεργασίας και με άλλες τεχνολογίες ανάπτυξης εφαρμογών.


Εκπαιδευτικές Ενότητες Σεμιναρίου


 • Εισαγωγή και προχωρημένη χρήση της HTML- CSS-Javascript
 • Χρήση HTML5-CSS3
 • Ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών με τεχνολoγία HTML5 (geolocation, web workers, canvas, Drag/Drop, Local Storage, App Cache, SSE, Media)
 • Χρήση Javascript-JQuery για υλοποίηση Ajax σε web εφαρμογές

 • Εκμάθηση Αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού με την χρήση της γλώσσας Java
 • Χρήση Generics και Collections στην Java
 • Χρήση Exceptions και Basic I/O στην Java
 • Applications Servers: Γνωριμία, εγκατάσταση και βασικές ρυθμίσεις Apache Tomcat και Glassfish
 • Web Applications με χρήση Java: Γνωριμία και χρήση Servlets και JSP’s
 • Αλληλεπίδραση Web Application με βάση δεδομένων
 • Ανάλυση και ανάπτυξη ασφαλούς εφαρμογής με τεχνολογία J2EE (Servlets και JSP’s)
 • Παραγωγή καθαρού και συντηρήσιμου κώδικα με χρήση αρχιτεκτονικής MVC σε Web Application
 • Παραγωγή καθαρού και συντηρήσιμου κώδικα με χρήση αρχιτεκτονικής MVC σε Web Application
 • Σχεδίαση και Ανάπτυξη Βάσεων Δεδομένων με την MySQL
 • Βασικά και Σύνθετα Ερωτήματα και Εντολές SQL
 • Συναλλαγές και Αποθηκευμένες Διαδικασίες της MySQL
 • Επικοινωνία Βάσεων Δεδομένων ΜySQL με JAVA

  Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης παρέχονται στους εκπαιδευόμενους πλήθος ασκήσεων και εφαρμογών πρακτικής εξάσκησης (Hands-On Lab) με κατεύθυνση του εκπαιδευτή, για την ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος (End to End Web Application) και πλήθος σημειώσεων και βοηθημάτων.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε αποφοίτους ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης .
 • Σε επαγγελματίες της πληροφορικής που επιθυμούν ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον JAVA και Βάσεων Δεδομένων ΜySQL
 • Σε εταιρείες Πληροφορικής που θέλουν να υιοθετήσουν την πλατφόρμα J2EE και την ΜySQL

Κόστος και Διάρκεια:

  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες και το κόστος 600 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών καταλήγει σε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο και σύγχρονο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πιστοποίηση δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του προγράμματος!

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.