Σεμινάρια ruby

Η Master σας προσφέρει εξειδικευμένο σεμινάριο εκπαίδευσης back - end, που στηρίζεται στην τεχνολογία Ruby.

H Ruby είναι μια γλώσσα προσεκτικής ισορροπίας. Αναμειγνύονται μέρη από διάφορες γλώσσες (Perl, Smalltalk, Eiffel, Ada, και Lisp) για να σχηματίσουν μια νέα γλώσσα που ισορροπεί το λειτουργικό προγραμματισμό με τον επιτακτικό προγραμματισμό. Η Ruby κατατάσσεται στις 10 κορυφαίες γλώσσες προγραμματισμού στους περισσότερους δείκτες που μετρούν την ανάπτυξη και τη δημοτικότητα σε όλο τον κόσμο (όπως ο δείκτης Tiobe). Μεγάλο μέρος της ανάπτυξής της οφείλεται στην αύξηση της δημοτικότητας του λογισμικού που είναι γραμμένα σε Ruby, ιδιαίτερα το Ruby on Rails framework. Η Ruby είναι επίσης εντελώς δωρεάν. Δωρεάν για χρήση, αντιγραφή, τροποποίηση και διανομή.

Στην Ruby, τα πάντα είναι ένα αντικείμενο. Σε κάθε bit πληροφορίας και κώδικα μπορεί να δοθούν δικές τους ιδιότητες και δράσεις. Θεωρείται ως μια εύκαμπτη γλώσσα, δεδομένου ότι επιτρέπει στους χρήστες της να μεταβάλλουν ελεύθερα τα μέρη της. Βασικές συνιστώσες της Ruby μπορούν να αφαιρεθούν ή να επαναπροσδιοριστούν, κατά βούληση. Υφιστάμενα τμήματα μπορεί να εξελιχθούν. Γενικά η Ruby δεν προσπαθεί να περιορίσει τον προγραμματιστή.

RoadMap for Learning Ruby:

 • Γνωριμία με τη Ruby. Σε αυτό το μάθημα γίνεται γνωριμία με την αντικειμενοστραφή scripting γλώσσα προγραμματισμού Ruby που μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως βασικό κομμάτι του Ruby on Rails Framework. Δημιουργία του πρώτου project.
 • Έλεγχος Ροής στη Ruby. Εκμάθηση δημιουργίας πιο σύνθετων προγραμμάτων που ανταποκρίνονται στις εισαγωγές του χρήστη.
 • Looping με τη Ruby. Η Ruby μπορεί να αυτοματοποιήσει επαναλαμβανόμενες εργασίες εύκολα και γρήγορα.
 • Arrays and Hashes. Εκμάθηση Δομών δεδομένων. Πίνακες και δομές κατακερματισμού.
 • Blocks and Sorting. Δημιουργία μεθόδων με σκοπό την ανάπτυξη δυναμικών αλγόριοθμων ταξινόμησης.
 • Hashes and Symbols. Σύνδεση της δομής δεδομένων Hash με τα σύμβολα.
 • Refactoring. Υλοποίηση Βέλτιστων πρακτικών και συμβάσεων που καθιστούν τη Ruby μοναδική.
 • Blocks, Procs and Lambdas. Τα τρια πιο δυνατά θέματα της Ruby. Blocks, procs and lambdas.
 • Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός. Αντικείμενα, κλάσεις και πως χρησιμοποιούνται για να οργανώσουν πληροφορία και συμπεριφορά στα προγράμματα.
 • Προχωρημένα θέματα αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού όπως κάλυψη πληροφορίας, modules και συνδυασμούς.
 • Ruby On Rails Framework. Δημιουργία και ανάπτυξη μιας εφαρμογής με τη χρήση του framework.
 • Βάση με Rails. Πρόσθεση Βάσης Δεδομένων στο framework.

Κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου παρέχεται εκπαίδευση στα εξής αντικείμενα:


 • Εισαγωγή και προχωρημένη χρήση της HTML- CSS-Javascript .
 • Χρήση HTML5-CSS3.
 • Ανάπτυξη σύγχρονων εφαρμογών με τεχνολoγία HTML5 (geolocation, web workers, canvas, Drag/Drop, Local Storage, App Cache, SSE, Media).
 • Χρήση Javascript-JQuery για υλοποίηση Ajax σε web εφαρμογές.

A. Ruby Γλώσσα Προγραμματισμού.

 • Εισαγωγή σε αριθμούς, αλφαριθμητικά, ιδιότητες και μεθόδους.
 • Μετατροπές, Πίνακες, μεταβλητές και πιο πολύπλοκες μεθόδους.
 • Review printing, brackets, and String manipulation.
 • Χρησιμοποίηση αλυσίδας μεθόδων, hashes, κλειδιά και αξίες.
 • Μελέτη των μπλοκς, καταλόγων και παράμετροι μεθόδων, επιστροφή αποτελεσμάτων, refactoring.
 • Εκκίνηση παραγωγής μεθόδων, μπλοκς, βιβλιοθηκών και HTML με τη Ruby.
 • Εκφράσεις, Μέθοδοι σε βάθος και κλάσεις.
 • Namespacing Μεθοδοι, Mixins εναντίον κληρονομικότητας.

B. Ruby On Rails Framework

 • Τρόπος λειτουργίας του Rails για δημιουργία Create, Read, Update, Delete.
 • Μοντέλα ActiveRecords, Επικυρώσεις, Σχέσεις.
 • Απόκτηση εμπειρίας συνδέοντας χρησιμοποιώντας conditionals και αναζητώντας τεκμηρίωση σε common view helpers.
 • Μελέτη του επιπέδου μεταξύ όψης και Μοντέλου. Controllers που χρησιμοποιούν instance μεταβλητές για να διατηρούν τον κώδικα οργανωμένο.
 • Μάθετε πώς να κατευθύνεται τις αιτήσεις για την εφαρμογή σας με τις σωστές ενέργειες των ελεγκτών.

  Κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης παρέχονται στους εκπαιδευόμενους πλήθος ασκήσεων και εφαρμογών πρακτικής εξάσκησης (Hands-On Lab) με κατεύθυνση του εκπαιδευτή, για την ανάπτυξη πλήρους διαδικτυακής εφαρμογής από την αρχή μέχρι το τέλος (End to End Web Application) και πλήθος σημειώσεων και βοηθημάτων.
Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε αποφοίτους ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης .
 • Σε επαγγελματίες της πληροφορικής που επιθυμούν ανάπτυξη εφαρμογών σε περιβάλλον Ruby
 • Σε εταιρείες Πληροφορικής που θέλουν να υιοθετήσουν την πλατφόρμα Ruby.

Κόστος και Διάρκεια:

  Η διάρκεια του προγράμματος είναι 80 ώρες και το κόστος 600 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών καταλήγει σε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο και σύγχρονο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πιστοποίηση δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του προγράμματος!

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.