Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Tο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης του Εκπαιδευτικού Οργανισμού MASTER αναγνωρισμένο από το Υπουργείο Παιδείας και πιστοποιημένο από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (ΕΟΠΠΕΠ) με κωδικό πιστοποίησης Ε11101073 Υλοποιεί σεμινάρια επιμόρφωσης με τίτλο : «Ο ΘΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ: ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ» Διάρκεια: 200 ΩΡΕΣ: 3 ΜΗΝΕΣ με τη μέθοδο της ασύγχρονης τηλεκατάρτισης (e-learning) η οποία περιλαμβάνει:

 • Μελέτη εκπαιδευτικού υλικού
 • Εκπόνηση εργασιών σε πεδία σχετικά με το περιεχόμενο του προγράμματος

Σκοπός του προγράμματος είναι η κατάρτιση και εξειδίκευση των εκπαιδευτών ενηλίκων που διδάσκουν ή πρόκειται να διδάξουν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ), στις θεωρητικές προσεγγίσεις της εκπαίδευσης ενηλίκων, στις βασικές αρχές της φιλοσοφίας, οργάνωσης, λειτουργίας και του προγράμματος σπουδών τους, αναπτύσσοντας σύγχρονες και καινοτόμες εκπαιδευτικές δράσεις

Tο πρόγραμμα απευθύνεται:


 • Στους κατόχους οποιουδήποτε πτυχίου Μεταδευτεροβάθμιας ή Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτές ενηλίκων
 • Σε επαγγελματίες που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση και την κατάρτιση ενηλίκων
 • Σε σπουδαστές και φοιτητές
 • Απασχολούμενους στην παροχή υπηρεσιών
 • Ειδικευμένους Γεωργούς, Κτηνοτρόφους, Δασοκόμους και Αλιείς
 • Ειδικευμένους τεχνίτες

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες θα γνωρίζουν:

 • Ειδικά θέματα υποστήριξης εκπαιδευομένων σε δομές όπως είναι τα ΣΔΕ
 • Το ρόλο των εκπαιδευομένων και εκπαιδευτών στα ΣΔΕ
 • Διδακτικές πρακτικές και μεθοδολογία αξιολόγησης της μαθησιακής πορείας των εκπαιδευομένων και του διδακτικού έργου
 • Επίλυση προβλημάτων και ενίσχυση λήψης απόφασης
 • Τρόπους σχεδιασμού, υλοποίησης και αξιολόγησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων στα ΣΔΕ
 • Τη σημασία της αξιοποίησης της ομάδας για την ενίσχυση της εξωστρέφειας των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας
 • Δημιουργία δικτύων επικοινωνίας με άλλους φορείς

Σε επίπεδο ΓΝΩΣΕΩΝ

 • Αναγνωρίζουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων, των ενήλικων εκπαιδευόμενων και της δυναμικής της ομάδας
 • Αντιλαμβάνονται το ανθρωπογενές περιβάλλον και τον πολιτισμό, τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εκπαιδευομένων ως ενεργών πολιτών, την επαγγελματική και εργασιακή ζωή και τις προσωπικές επιλογές και ενδιαφέροντα τους (αθλητισμός, τέχνη, πολιτιστική εκπαίδευση κ.ά.)
 • Διαμορφώνουν το περιεχομένου του προγράμματος με βάση τις ανάγκες, τις εμπειρίες, τα κίνητρα και τις δυνατότητες των εκπαιδευομένων.
 • Γνωρίζουν τους παράγοντες του προγράμματος (περιεχόμενο προγράμματος, εκπαιδευτική διαδικασία, εκπαιδευτικές μέθοδοι/τεχνικές, το ρόλο του εκπαιδευτή ενηλίκων στα ΣΔΕ ) και το βαθμό στον οποίο αυτοί επηρεάζουν την αποτελεσματικότητα του ΣΔΕ
 • Γνωρίζουν τον τρόπο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης του εκπαιδευτή ενηλίκων και του εκπαιδευτικού του έργου

Σε επίπεδο ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ

 • Ανιχνεύουν σημαντικά δεδομένα και τις ιδιαίτερες ανάγκες των εκπαιδευομένων
 • Διαχειρίζονται σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές και μέσα που συνάδουν με το ρυθμό και τα χαρακτηριστικά του ενήλικα εκπαιδευόμενου
 • Καθορίζουν και οργανώνουν το περιεχόμενο των διδακτικών ενοτήτων

Σε επίπεδο ΣΤΑΣΕΩΝ και ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ

 • Διαμορφώνουν θετική στάση προς την παροχή ποιοτικών υπηρεσιών εκπαίδευσης σε ενήλικο κοινό
 • Ενισχύουν τη δημιουργικότητα και την κριτική σκέψη

Η επιτυχής ολοκλήρωση του προγράμματος δίνει συγκριτικά πλεονεκτήματα στους συμμετέχοντες:

 • Ένταξη στα μητρώα των κοινωνικών εταίρων: ΓΣΕΕ, ΓΣΕΒΕΕ, ΕΣΕΕ, ΑΔΕΔΔΥ, ΣΕΤΕ), σύμφωνα με τις σχετικές προκηρύξεις τους
 • Προσδίδει κύρος και συγκριτικό πλεονέκτημα εξειδίκευσης για απασχόληση σε ιδιωτικά Κέντρα Εκπαίδευσης/Κατάρτισης, σε ΙΕΚ και σε Φροντιστήρια
 • Στις προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, εξασφαλίζει τη μέγιστη μοριοδότηση στις ειδικότητες των Συμβούλων Σταδιοδρομίας και των Συμβούλων Ψυχολόγων
 • Αντίστοιχα προσδίδει τη μέγιστη μοριοδότηση στις προκηρύξεις για εκπαιδευτές στα ΣΔΕ
 • Προσδίδει τη μέγιστη μοριοδότηση στις προκηρύξεις για εκπαιδευτές στα ΚΔΒΜ των ΔΗΜΩΝ
 • Επιπλέον δίνει σημαντική μοριοδότηση στις προκηρυσσόμενες θέσεις διευθυντών και υποδιευθυντών ΣΔΕ
 • Ο καταρτιζόμενος βελτιώνεται επαγγελματικά και προσωπικά
ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Α: Εισαγωγή στην Εκπαίδευση Ενηλίκων
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Β: Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας: Φιλοσοφία & Πρόγραμμα Σπουδών
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Γ: Εκπαιδευτές στα ΣΔΕ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Δ: Η Ηγεσία στα ΣΔΕ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ Ε: Εκπαιδευτικές τεχνικές και αποτελεσματική μάθηση στην εκπαίδευση εκπαιδευομένων στα ΣΔΕ
 • ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤ: Οριζόντιες Δεξιότητες

Με τα επιπλέον μόρια που εξασφαλίζει ο εκπαιδευτής με την ολοκλήρωση του προγράμματος προηγείται έναντι άλλων στις λίστες κατάταξης και κερδίζει περισσότερες ώρες απασχόλησης.

Στην αρχική τιμή κόστους 400€ ευρώ δίνεται έκπτωση 30% σε όλους τους Καταρτιζόμενους που έχουν συμμετάσχει και σε άλλα σεμινάρια της MASTER.

Επιπλέον εκπτωτικά πακέτα δίδονται σε ανέργους, υποαπασχολούμενους, το προσωπικό που εργάζεται στον όμιλο MASTER, σε περιπτώσεις πολλαπλών εγγραφών και σε συνεργασίες με άλλους εκπαιδευτικούς και επιχειρηματικούς οργανισμούς.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.