ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr

Φόρμα Εγγραφής στα τμήματα σεμιναρίων Voucher

Σημείωση

Όσοι ωφελούμενοι έχουν βρει επιχείρηση και δεν έχουν δηλωθεί σε τμήμα, μπορούν πλέον να δηλωθούν.

Η περίοδος αιτήσεων έχει ολοκληρωθεί