Ενίσχυση μικρών και πολύ μικρών Επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία Covid-19

Η E.E ενέκρινε το ελληνικό πρόγραμμα ύψους 1,5 δισ. ευρώ για τη στήριξη πολύ μικρών και μικρών επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στις Περιφέρειες που πλήττονται από τον κορωνοϊό.

Δικαιούχοι της ενίσχυσης είναι οι Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις (Ατομικές, Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Α.Ε., κ.λπ.)

Το ποσό της επιδότησης φτάνει στο 50% των δαπανών που διενεργήθηκαν το 2019 και ο κάθε δικαιούχος δύναται να ενισχυθεί από 5.000 έως 50.000 ευρώ

Παρακάτω παρουσιάζονται ανά Περιφέρεια τα ποσά ενίσχυσης και η ημερομηνίες υποβολής:

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΟΣΟ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
Αττικής

Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης

Βόρειου Αιγαίου

Δυτική Ελλάδα

Δυτική Μακεδονία

Ιονίων Νήσων

Κεντρικής Μακεδονίας

Ηπείρου

Θεσσαλίας

Κρήτης

Πελοπονήσου

Στερεά Ελλάδα

Νοτίου Αιγαίου

5.000 – 50.000 ευρώ

2.000 – 15.000 ευρώ

5.000 – 50.000 ευρώ

5.000 – 50.000 ευρώ

5.000 – 40.000 ευρώ

3.000 – 30.000 ευρώ

5.000 – 50.000 ευρώ

3.000 – 15.000 ευρώ

5.000 – 50.000 ευρώ

3.000 – 40.000 ευρώ

5.000 – 40.000 ευρώ

4.000 - 40.000 ευρώ

Δεν έχει δημοσιευθεί

23/10/2020 – 21/12/2020

04/11/2020 – 18/03/2021 (έχει κλείσει)

14/10/2020 – 2/11/2020 (έχει κλείσει)

6/10/2020 – 26/10/2020 (έχει κλείσει)

02/10/2020 – 26/10/2020 (έχει κλείσει)

08/10/2020 – 29/10/2020 (έχει κλείσει)

10/09/2020 – 09/10/2020 (έχει κλείσει)

15/10/2020 – 04/11/2020 (έχει κλείσει)

13/10/2020 – 30/10/2020 (έχει κλείσει)

13/10/2020 – 2/11/2020 (έχει κλείσει)

08/10/2020 – 03/11/2020 (έχει κλείσει)

13/10/2020 – 03/11/2020 (έχει κλείσει)

Δεν έχει δημοσιευθεί

Η ενίσχυση θα δοθεί βάσει βαθμολογικών κριτηρίων, τα οποία θα εξαρτηθούν:

• από τον αριθμό των εργαζομένων,
• την κερδοφορία και
• τον τζίρο κάθε επιχείρησης.

Επικοινωνήστε άμεσα με τη Master, για να υποβάλλουμε μαζί την αίτησή σας!

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.