Προγράμματα Voucher 2016
6000 νέοι Πανελλαδικά, εμπιστεύτηκαν τη MASTER

Voucher 29 έως 64 ετών

23000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες:29-64 ετών
Η Δράση αφορά 23000 ωφελούμενους ανεξαρτήτως επιπέδου εκπαίδευσης:
Επίδομα 2600€
Μάθε τα αποτελέσματα!

Δράσεις ολοκληρωμένης παρέμβασης για νέους έως 24 ετών

8000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες 18-24 ετών
Εξατομικευμένη συμβουλευτική υποστήριξη, Θεωρητική κατάρτιση, Πρακτική άσκηση και Εγγυημένη απασχόληση
Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€
Αίτηση Συμμετοχής

Voucher για ανέργους 18-24 ετών σε κλάδους αιχμής

15000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες 18-24 ετών
Τομείς: Εφοδιαστική Αλυσίδα – Logistics, Εξαγωγικό Εμπόριο προϊόντων με έμφαση στον πρωτογενή τομέα παραγωγής, Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών, Λιανικό Εμπόριο
Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€
Αίτηση Συμμετοχής

Voucher Τουρισμού 2016 για ηλικίες 18-29 ετών (B' κύκλος)

4000 Ωφελούμενοι | Ηλικίες:18-29 ετών
Εκπαίδευση- Απασχόληση σε ιδιωτικές επιχειρήσεις του Τουριστικού κλάδου
Αμοιβή 2400€ έως 2700€
Περισσότερα

Πρόγραμμα ενίσχυσης των πρώην εργαζομένων της SPRIDER

1311 Ωφελούμενοι | Πρώην εργαζόμενοι της SPRIDER
761 πρώην εργαζόμενοι Sprider Stores A.E
550 NEETs (NEET’S: Not in Employment, Education, Training: νέοι 15 – 29 ετών εκτός εργασίας
Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€
Περισσότερα
1100 Ωφελούμενοι | Πρώην εργαζόμενοι της FOKAS
600 πρώην εργαζόμενοι ΟΔΥΣΣΕΥΣ ΦΩΚΑΣ A.E.
500 NEETs (NEET’S: Not in Employment, Education, Training: νέοι 15 – 29 ετών εκτός εργασίας
Αμοιβή 2.400€ έως 2.700€
Περισσότερα

Θέλω να ενημερώνομαι...