ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Προγράμματα ΛΑΕΚ 2018

Προγράμματα ΛΑΕΚ 0,24

Ο Λογαριασμός για την Απασχόληση και την Επαγγελματική Κατάρτιση (ΛΑΕΚ) είναι το σύνολο των εργοδοτικών εισφορών που καταβάλει κάθε επιχείρηση στο ΙΚΑ και τον οποίο διαχειρίζεται ο ΟΑΕΔ. Συγκεκριμένα, κάθε επιχείρηση υποχρεούται να καταβάλει μηνιαίως στον ΛΑΕΚ ποσό ίσο με το 0,24% των μικτών αποδοχών των υπαλλήλων της
Περισσότερες λεπτομέρειες

Προγράμματα ΛΑΕΚ 1-49

Σας ενημερώνουμε ότι το Κε.Δι.Βι.Μ2 MASTER ΑΕ, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 49 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-49 - έτους 2018
Περισσότερες λεπτομέρειες