ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
espa-2018-header
Προγράμματα Απασχόλησης και Επιχειρηματικότητα

Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με 100% επιδότηση:
Απευθύνεται σε Φυσικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, προκειμένου να ιδρύσουν νέες μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις.
Διαβάστε περισσότερα

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με 100% επιδότηση:
Πτυχιούχους τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης, για την έναρξη / υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.
Διαβάστε περισσότερα

Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών υφιστάμενων επιχειρήσεων µε την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές

Νέο Πρόγραμμα για νέες επιχειρήσεις με 50% επιδότηση
Απευθύνεται σε υφιστάμενες και νέες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις
Διαβάστε περισσότερα