ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-25 - έτους 2017


Σας ενημερώνουμε ότι το Κε.Δι.Βι.Μ2 MASTER ΑΕ, προτίθεται να υλοποιήσει επιδοτούμενα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης εργαζομένων σε μικρές επιχειρήσεις οι οποίες απασχολούν έως 25 άτομα μέσω του προγράμματος ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-25 - έτους 2017, μόλις εκδοθεί από τον ΟΑΕΔ η αντίστοιχη εγκύκλιος, με τις παρακάτω θεματολογίες:

 1. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ ΠΩΛΗΣΕΩΝ - Ε-MARKETING & SOCIAL MEDIΑ ΣΤΙΣ ΜΙΚΡΕΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ
 2. ΠΩΛΗΣΕΙΣ – MARKETING - ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ STRESS ΣΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
 3. laek
 4. ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΙΕΡΑΣ (CAREER MANAGEMENT) - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ (SOFT SKILLS)
 5. ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΧΟΛΩΝ ΓΟΝΕΩΝ (Σύγχρονη Οικογένεια, Διαφυλικές σχέσεις, Συμβουλευτική Γονέων Παιδιών, Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια)
 6. ΡΕΦΛΕΞΟΘΕΡΑΠΕΙΑ-ΑΡΩΜΑΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
 7. ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ – ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑ - ΕΡΓΑΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ - ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ
 8. ADVANCED EXCEL - ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΔΥΝΑΜΙΚΩΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΩΝ (JOOMLA - WORDPRESS)
 9. ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ OFFICE 2010
 10. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ HACCP
 11. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕΡΒΙΤΟΡΟΥ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ HACCP
 12. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΠΑΡΜΑΝ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ HACCP
 13. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΜΠΟΥΦΕΤΖΗ - ΥΓΙΕΙΝΗ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ - ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ HACCP
 14. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΕ ΤΑΞΕΙΣ ΜΙΚΤΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ - ΟΜΑΔΟΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
 15. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ - ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ
 16. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ (ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ)
 17. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ - ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ –ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Ο κάθε εκπαιδευόμενος που θα συμμετάσχει στο πρόγραμμα, θα λάβει εκπαιδευτικό επίδομα 5,00 € ανά εκπαιδευτική ώρα (συνολικά 160 €) και θα χορηγηθεί σχετική Βεβαίωση Παρακολούθησης.
Δικαίωμα συμμετοχής στα εν λόγω προγράμματα έχουν οι εργαζόμενοι για τους οποίους έχει καταβληθεί η εργοδοτική εισφορά 0,24% ενώ, ο ίδιος εργαζόμενος δεν δικαιούται να συμμετάσχει σε περισσότερα του ενός προγράμματος επιμόρφωσης. Στα συγκεκριμένα προγράμματα επαγγελματικής κατάρτισης μπορούν να ενταχθούν επιχειρήσεις οι οποίες:

 • Επιθυμούν να καταρτίσουν το προσωπικό τους ΔΩΡΕΑΝ
 • Έχουν καταβάλει στο ΙΚΑ την εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%) για τους εργαζόμενους το έτος 2016
 • Απασχολούν από 1 έως 25 εργαζομένους
ΟΑΕΔ - ΛΑΕΚ 1-25 - έτους 2017

Στο ανωτέρω πρόγραμμα κατάρτισης δίνεται η δυνατότητα, να συμμετέχουν και εργαζόμενοι ως ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΙ που προέρχονται από επιχειρήσεις που απασχολούν από 1-25 άτομα:

 • των οποίων οι εργοδότες δεν καλύπτονται από φορείς εκπροσώπησης εργοδοτών
 • των οποίων οι εργοδότες δεν επιθυμούν τη συμμετοχή τους σε πρόγραμμα κατάρτισης μέσω του φορέα εκπροσώπησης του κλάδου τους ή
 • το αντικείμενο απασχόλησής τους δεν τους επιτρέπει να έχουν σταθερό εργοδότη υπό τον όρο ότι καταβάλλεται γι΄ αυτούς η εργοδοτική εισφορά ΛΑΕΚ (0,24%).

Τα προγράμματα περιλαμβάνουν μόνο θεωρητικό μέρος, και η διάρκειά τους θα είναι τριάντα (32) ώρες το καθένα ήτοι 8 ημέρες με ημερήσια παρακολούθηση τρείς ώρες και 15 λεπτά και θα υλοποιηθούν σε πιστοποιημένες αίθουσες οι οποίες βρίσκονται σε όλα τα παραρτήματά μας πανελλαδικά.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.