ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Ασφάλεια ξενοδοχιακών μονάδων

Η έννοια της τουριστικής ασφάλειας είναι ευρύτατη και μπορεί να περιλαμβάνει, από τον ελαφρύ τραυματισμό, μέχρι τρομοκρατικές επιθέσεις, κάτι που δυστυχώς βιώνει η παγκόσμια κοινότητα σήμερα.

Η ΜΑSTER, οργανώνει και υλοποιεί σήμερα σεμινάρια Ασφάλειας Ξενοδοχείων (Hotel Security Services) για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μιας και η χώρα μας ήδη παρουσιάζει ραγδαία αύξηση στην προσέλκυση τουριστών.

Το Σεμινάριο αυτό έχει σχεδιαστεί για την επιμόρφωση όλου του προσωπικού των ξενοδοχειακών μονάδων και ειδικότερα όσους εμπλέκονται στον τομέα της ασφάλειας, με σκοπό να αναδείξει τους τρόπους πρόληψης και μείωσης του ρίσκου από οποιαδήποτε εγκληματική ενέργεια, (κλοπή- δολιοφθορά -τρομοκρατική ενέργεια κ.α).

Θεματικές ενότητες

  • Ασφάλεια τουριστικών εγκαταστάσεων
  • Κίνδυνοι και απειλές
  • Ενδείξεις απειλών και κινδύνου
  • Αναγνώριση. Ενέργειες
  • Διαχείριση Κρίσεων
  • Συνεργασία με Αρχές
  • Τελικά συμπεράσματα. Αξιολόγηση

Ο Φορέας μας, κρατικά πιστοποιημένος και εξειδικευμένος στην εκπαίδευση Στελεχών Ασφάλειας και γενικά Προσωπικού Παροχής Υπηρεσιών Ασφάλειας, συνεργάζεται με έμπειρους, κρατικά πιστοποιημένους και εξειδικευμένους επαγγελματίες του χώρου της ασφάλειας, και είναι σε θέση να εξασφαλίσει ποιοτική και ολοκληρωμένη λύση στο σοβαρό ζήτημα της ασφάλειας που απαιτείται να προσφέρουν οι ξενοδοχειακές μονάδες.

Επιπλέον αναφέρεται ότι το σεμινάριο σύμφωνα με το υπ΄ αρ. 216 ΦΕΚ τ.Β΄ αρ. φύλου 10 / 9-1-2015, και ειδικότερα του άρθρου 7 παρ.11 α/α 11.1), παρέχει εκατόν πενήντα (150) μόρια για την κατάταξη αστέρων των ξενοδοχειακών μονάδων.

Το σεμινάριο δύναται να ενταχθεί στο πρόγραμμα του Ο.Α.Ε.Δ. (ΛΑΕΚ 0,24). Δηλαδή οι Επιχειρήσεις μπορούν ΔΩΡΕΑΝ να καταρτίσουν το Προσωπικό τους μέσω της χρήσης του λογαριασμού ΟΑΕΔ/ΛΑΕΚ, με τη διεκπεραίωση της υποβολής του προγράμματος εξ ολοκλήρου από τη MASTER.

Εκπαιδευτείτε στη MASTER και επωφεληθείτε από την άμεση προώθηση του βιογραφικού σας σε μεγάλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του ομίλου μας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.