Σεμινάρια για ενεργειακούς επιθεωρητές

Σεμινάρια για ενεργειακούς επιθεωρητές Η MASTER Α.Ε. είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση ΕΟΠΠΕΠ, κατά ΙSO 9001:2015 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων, πανελλαδικά.

Tα εκπαιδευτικά Προγράμματα Ενεργειακών Επιθεωρητών απευθύνονται σε διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες:


Τίτλος Εκπαίδευσης Εξειδικευμένη εκπαίδευση Ασύγχρονη Τηλεκατάρτιση
Επιθεωρητής κτιρίων 40 Ώρες 50 Ώρες
Επιθεωρητής λεβήτων & εγκαταστάσεων θέρμανσης 20 Ώρες 25 Ώρες
Επιθεωρητής εγκαταστάσεων κλιματισμού 20 Ώρες 30 Ώρες

Με στόχο την πληρότητα, ποιοτική αναβάθμιση και αποτελεσματικότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης προχωρήσαμε στην ουσιαστική εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που παρέχει η σύγχρονη τεχνολογία, δημιουργώντας τα παρακάτω εκπαιδευτικά βοηθήματα:

  • Μαθήματα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης
  • Eξειδικευμένα τεστ αυτοαξιολόγησης

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.