Ενέργεια - Μηχανολογικές Μελέτες

Η Master ως εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης παρέχει στις υπερσύγχρονες δομές της υλοποίηση σεμιναρίων τα οποία δημιουργούνται μετά από έρευνα και μελέτη των αναγκών της αγοράς εργασίας. Η ομάδα εξειδικευμένων και πιστοποιημένων εκπαιδευτών μας είναι από τις μεγαλύτερες του κλάδου. Όλα όσα χρειάζεται να γνωρίζετε για να είστε ανταγωνιστικοί στην ειδικότητά σας είναι εδώ! Ενημερωθείτε για όλα τα σεμινάρια ενέργειας και μηχανολογικών μελετών και αποκτήστε τα απαραίτητα εφόδια τα οποία θα σας οδηγήσουν στην επαγγελματική επιτυχία. Επικοινωνήστε μαζί μας για να δημιουργήσουμε μαζί το εκπαιδευτικό πρόγραμμα με βάση τις ανάγκες σας. Επισκεφθείτε ένα παράρτημά μας σήμερα!Σε ποιους απευθύνεται:

 • Απευθύνεται τόσο σε στελέχη και εργαζομένους σε τμήματα ηλεκτρομηχανολογικών μελετών τεχνικών εταιριών και γραφείων, όσο και σε αυτόνομους μηχανικούς ή εκπονητές ηλεκτρομηχανολογικών μελετών.

Με το πέρας του σεμιναρίου ο εκπαιδευόμενος θα είναι σε θέση:

 • Να εκπονεί μελέτες ηλεκτρομηχανολογικού πεδίου σε έργα μικρής (π.χ. κατοικίες) και μεγάλης κλίμακας (π.χ. εμπορικά κέντρα)
 • Να παίρνει τις βέλτιστες αποφάσεις προς εξοικονόμηση πόρων

Θεματολογία Σεμιναρίου:

 • Παράμετροι για την ορθή εκπόνηση ηλεκτρομηχανολογικών μελετών
 • Λήψη βέλτιστων αποφάσεων προς εξοικονόμηση πόρων
 • Σημαίνοντα σημεία και νομοθεσία / τύπο μελέτης
 • Εκπόνηση μελετών στην πράξη σε κατάλληλες μελέτες περιπτώσεων με τη χρήση των βέλτιστων σχεδιαστικών και υπολογιστικών προγραμμάτων


  Μέσω του συγκριμένου σεμιναρίου θα αποκτήσετε όλες τις απαραίτητες γνώσεις για την κατανόηση των Ενεργειακών Θεμάτων, Ενεργειακών Απωλειών και Ενεργειακών Συναλλαγών, καθώς και των απαραίτητων ενεργειών και μέτρων για την Συστηματική Εξοικονόμηση της Ενέργειας στις Εγκαταστάσεις αλλά και κατά τη διάρκεια της Λειτουργίας μιας Επιχείρησης.
Σε ποιους απευθύνεται:

  Σε ανώτερα στελέχη οργανισμών, προϊσταμένους τμημάτων, με άμεση αλλά και έμμεση συμμετοχή σε ενεργειακά θέματα, σε υπευθύνους παραγωγής, υπευθύνους logistics, υπευθύνους λειτουργίας & συντήρησης μονάδων και σε όλα – εν γένει – τα στελέχη μιας σύγχρονης επιχείρησης, τα οποία συμμετέχουν στην λήψη αποφάσεων σχετικά με την Διαχείριση και την Εξοικονόμηση Ενέργειας.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

 • Εισαγωγή στην Ενέργεια
  • Πώς εντάσσεται η Διαχείριση της Ενέργειας στην επιχειρηματική δραστηριότητα
  • Πολιτική Διαχείρισης της Ενέργειας
 • Ενέργειες Συστηματικής Διαχείρισης της Ενέργειας
  • Νομικό Πλαίσιο
  • Αποτύπωση της κατανάλωσης ενέργειας
  • Ευκαιρίες για την βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας
 • Ο Ρόλος του Ανθρώπινου Παράγοντα
  • Θέματα που άπτονται του ανθρώπινου παράγοντα
  • Ευαισθητοποίηση
  • Ο ρόλος της Συντήρησης
 • Μέτρα Διασφάλισης Ενεργειακής Αποδοτικότητας
  • Μεθοδολογία εκτέλεσης Ελέγχων της Διαχείρισης της Ενέργειας
  • Διορθωτικές και Προληπτικές Ενέργειες
  • Τρόποι αξιολόγησης και αποφάσεις βελτίωσης

Το Σεμινάριο ολοκληρώνεται με την διεξαγωγή Πρακτικών Εφαρμογών και Ασκήσεων, από συγκεκριμένους Τομείς ενδιαφέροντος στις οποίες συμμετάσχετε ενεργά και οι οποίες – ενδεικτικά – περιλαμβάνουν τα παρακάτω :

 • Καύσιμα, ενεργειακό περιεχόμενο και υπολογισμοί
 • Κατανάλωση Ενέργειας
 • Προσδιορισμός Στόχων και Δεικτών για την Διαχείριση της Ενέργειας
 • Ανάλυση, επεξεργασία και εφαρμογή μέτρων βελτίωσης για μεγαλύτερη ενεργειακή αποδοτικότητα


(NEAR) ZERO ENERGY BUILDING : ΚΤΙΡΙΑ (ΣΧΕΔΟΝ) ΜΗΔΕΝΙΚΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ή ΚΤΙΡΙΑ ΥΨΗΛΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΕΠΙΔΟΣΕΩΝ

  Παρακολουθώντας το συγκεκριμένο σεμινάριο, θα σας γίνουν γνωστά όλα τα χαρακτηριστικά που χρειάζονται, ώστε ένα κτίριο να θεωρηθεί ελάχιστων ενεργειακών αναγκών ή κτίριο (Σχεδόν) Μηδενικής Κατανάλωσης Ενέργειας / Κτίριο ΝΖΕΒ – Near Zero Energy Building.
  Επιπλέον θα είστε σε θέση να χρησιμοποιήσετε τεχνικές ελαχιστοποίησης των ενεργειακών αναγκών ενός κτιρίου, τόσο σε επίπεδο κτιριακού κελύφους όσο και σε επίπεδο ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού.

Σε ποιους απευθύνεται:

 • Σε Μελετητές Μηχανικούς, Κατασκευαστές, Ενεργειακούς Επιθεωρητές Κτιρίων, Διαχειριστές Κτιρίων, Στελέχη Δημοσίων Οργανισμών, Μηχανικούς Προϊσταμένους Δημοσίων Οργανισμών – Τμημάτων Μελετών.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

 • Απαιτήσεις, χαρακτηριστικά και κατηγοριοποίηση των Κτιρίων Ελάχιστων Ενεργειακών Αναγκών
 • Υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο για τις ενεργειακές απαιτήσεις των κτιρίων
 • Συνιστώσες που επηρεάζουν την ενεργειακή συμπεριφορά του κτιρίου
 • Δομικά υλικά και οι εξελίξεις τους, αναφορικά με τις θερμικές τους ιδιότητες, την ενεργειακή τους απόδοση και κατασκευαστικές τεχνικές
 • Παθητικό κτίριο – χαρακτηριστικά, συμπεριφορά και τρόπος λειτουργίας
 • Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με αποδοτική εφαρμογή σε κτιριακές εγκαταστάσεις
 • Ενεργειακά αποδοτικές κτιριακές Η/Μ εγκαταστάσεις και συσκευές – παράθεση των τελευταίων τεχνολογικών και θεσμικών εξελίξεων.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.