ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Προσωπικό ναυτικής ασφάλειας

H MASTER AE, κυρίαρχη και πρωτοπόρος στο χώρο των πιστοποιημένων εκπαιδεύσεων στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» (ΕΟΠΠΕΠ, ΚΕΜΕΑ), συγχρονισμένη στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς Παροχής Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησε στη δημιουργία του προγράμματος «MARITIME SECURITY OPERATIVES - MSO» (Προσωπικό Ναυτικής Ασφαλείας).

Με την εκπαίδευση αυτή καλύπτονται οι απαιτήσεις οργανισμών παγκόσμιας εμβέλειας και των προδιαγραφών ναυτικής ασφαλείας (IMO - ISO 28007 – ISPS Code – STCW/2010) σε ότι αφορά την εκπαίδευση των ιδιωτικών ένοπλων φρουρών ασφαλείας πλοίων –(PCASP) που εργάζονται στις ιδιωτικές εταιρείες ναυτικής ασφάλειας (PMSC) για την αντιμετώπιση της θαλάσσιας πειρατείας σε διεθνές επίπεδο.

Στα πλαίσια του προγράμματος γίνεται πλήρης ενημέρωση και καθοδήγηση για τα απαραίτητα προσόντα, δικαιολογητικά και ενέργειες που απαιτούνται για την πρόσληψη των υποψηφίων ως προσωπικό ομάδων ναυτικής ασφαλείας (PCASP) στις ιδιωτικές εταιρείες ναυτικής ασφάλειας (PMSC). Επίσης επιδιώκεται και εξασφαλίζεται σε ικανοποιητικό ποσοστό η διασύνδεση των υποψηφίων με τον χώρο εργασίας του Maritime Security.


Κύριες Θεματικές Ενότητες


 • Οργανισμοί
 • Νομοθεσία
 • Ναυτικές Δυνάμεις
 • Εξοπλισμός Πειρατών
 • Επιχειρησιακό Περιβάλλον
 • Προσόντα
 • Δικαιολογητικά

 • Briefing
 • Ναυτιλιακά Ταξιδιωτικά Έγγραφα
 • Μετάβαση
 • Επιβίβαση
 • Ενημερώσεις
 • Ασκήσεις
 • Εκτίμηση Απειλής
 • Σχέδιο Ασφαλείας Πλοίου

 • BMP4
 • Επικοινωνίες
 • Συστήματα Συναγερμού
 • Κανόνες Χρήσης Βίας (RUF)
 • Διαδικασίες
 • Χρήση Όπλων
 • Ναυτικοί Οργανισμοί
 • Ναυσιπλοΐα (Χάρτες – Radar)

 • Αποδεικτικά Στοιχεία
 • Αναφορές
 • Μέτρα & Διαδικασίες Ασφαλείας Οπλισμού
 • Αποβίβαση
 • Επιστροφή
Σε ποιους απευθύνεται:

 • Άνδρες άνω των 18 ετών οι οποίοι έχουν ολοκληρώσει την στρατιωτική θητεία τους και επιθυμούν να παράσχουν υπηρεσίες ένοπλης ιδιωτικής ασφαλείας σε πλοία για την αντιμετώπιση της πειρατείας.
 • Επαγγελματίες Φρουρούς που απασχολούνται ήδη σε ναυτική ασφάλεια ως προσωπικό ή επικεφαλής ομάδων και επιθυμούν την απόκτηση μιας διεθνούς πιστοποίησης για την βελτίωση και ενίσχυση της επαγγελματικής τους κατάρτισης και του βιογραφικού τους.
 • Στελέχη επιτελικά και επιχειρησιακά των εταιρειών ναυτικής ασφαλείας αλλά και του ευρύτερου ναυτιλιακού χώρου που επιδιώκουν την επαύξηση των γνώσεων τους και την κατανόηση του επιχειρησιακού πεδίου και της ρεαλιστικής αντιμετώπισης των απειλών από την θαλάσσια πειρατεία.

Την τελευταία ημέρα διεξάγεται η πρακτική χρήση όπλων (εκπαιδευτικών airsoft) και βασικές δεξιότητες Α’ Βοηθειών. Με την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενότητας ακολουθεί test (πολλαπλής επιλογής) και για όσους επιθυμούν την απόκτηση της διεθνούς πιστοποίησης City & Guilds δίνονται αντίστοιχες online εξετάσεις σε χρόνο που καθορίζεται σε τακτικά χρονικά διαστήματα.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.