Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών

Σκοπός του σεμιναρίου:

Το εκπαιδευτικό σεμινάριο περιλαμβάνει τις βασικές και αναγκαίες δεξιότητες για τους υπεύθυνους εξυπηρέτησης πελατών σε Call Center. Καλύπτει σε βάθος τις αρχές της τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών και επικοινωνίας και βοηθάει τους συμμετέχοντες να αναπτύξουν επαγγελματική προσέγγιση στην διαχείριση της τηλεφωνικής επικοινωνίας με τους πελάτες. Μέσω του σεμιναρίου τηλεφωνικής εξυπηρέτησης πελατών, αναβαθμίζονται καίριες τεχνικές επικοινωνίας συμπεριλαμβανομένων της τεχνικής των ερωτήσεων, της ενεργητικής ακρόασης, του ελέγχου της τηλεφωνικής κλήσης και του ορθού χειρισμού παραπόνων. Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου ο κάθε εκπαιδευόμενος είναι ένας επαγγελματίας call agent, ο οποίος μπορεί να αντιμετωπίσει κάθε δυσκολία, να προωθήσει προϊόντα και υπηρεσίες και να χτίσει σχέσεις εμπιστοσύνης και ειλικρίνειας με τους πελάτες.

Σε ποιους απευθύνεται:

Το σεμινάριο απευθύνεται σε:

 • Υπευθύνους εξυπηρέτησης πελατών που χειρίζονται εισερχόμενες και εξερχόμενες κλήσεις
 • Στελέχη των τμημάτων Marketing , Πωλήσεων , Logistics , Εξυπηρέτησης Πελατών και Τεχνικής Εξυπηρέτησης
 • Στελέχη Διαφημιστικών εταιρειών και εταιρειών Δημοσίων Σχέσεων
 • και γενικότερα σε όλους όσους έρχονται σε επαφή με τους πελάτες


Μεθοδολογία:

Μείγμα θεωρητικής και πρακτικής (ασκήσεις, Role-plays, κλπ.) εκπαίδευσης, ώστε να επιτυγχάνεται τόσο η θεωρητική κατανόηση όσο και η φυσική και αυθόρμητη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων.

Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο:

1. ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ

Επικοινωνία

 • Αποτελεσματική Επικοινωνία: Από τη θεωρία στην πράξη
 • Διαχείριση λανθασμένης επικοινωνίας
 • Η επικοινωνία μέσα από το διάλογο

Επαγγελματική Συμπεριφορά

 • Εναρμόνιση με την εταιρική επικοινωνιακή πολιτική
 • Τεχνικές κατανόησης των πελατειακών αναγκών
 • Η εμφάνιση στην επικοινωνία
 • Body Language
 • Τεχνικές απόδοσης της επικοινωνίας στο γραπτό λόγο

Διαχείριση Πελατών

 • Λόγοι παραπόνων πελατών
 • Διαχείριση αντιρρήσεων και παραπόνων
 • Αποτελεσματική αντιμετώπιση κρίσεων

2. ΠΩΛΗΣΕΙΣ

 • Τεχνικές προσωπικής προβολής
 • Διαχείριση της αποτυχίας στις πωλήσεις
 • Τεχνικές προώθησης πωλήσεων
 • Τεχνικές διεύρυνσης πελατολογίου

Το σεμινάριο δύναται να πραγματοποιηθεί με το ΛΑΕΚ 0,24 των επιχειρήσεων

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.