ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Προστασία υψηλών προσώπων

e-learning Γιατί με τη MASTER?

Η Εταιρεία μας, ΚΕΚ MASTER A.E., κυρίαρχη και πρωτοπόρος στο χώρο των πιστοποιημένων από το ΚΕΜΕΑ εκπαιδεύσεων στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», πάντα δε συγχρονισμένη στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς στην Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησε στη δημιουργία και λειτουργία του προγράμματος «V.I.P. PROTECTION MASTER SCHOOL».

Έτσι καλύπτει δυναμικά πλέον και τις εκπαιδευτικές ανάγκες του χώρου της Προστασίας Φυσικών Προσώπων, παρέχοντας στους Συνοδούς Ασφάλειας μια σύγχρονη, ολοκληρωμένη, άρτια και ποιοτική εκπαίδευση.

Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Ελληνική και όχι μόνο κοινωνία, επηρεασμένες και από τους κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικούς παράγοντες, έχουν τροποποιήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εγκληματικότητας και οπωσδήποτε έχουν αλλάξει ριζικά το χάρτη της.

Σ΄αυτή την παγιοποιημένη πλέον διαμορφωθείσα κατάσταση, η απαίτηση που αναδεικνύεται ως άμεση και επιτακτική ανάγκη, να υπάρχουν στο χώρο επαγγελματικά καταρτισμένοι Συνοδοί Ασφάλειας, σύγχρονοι, ικανοί, ευέλικτοι και αποτελεσματικοί, το πρόγραμμα «V.I.P. PROTECTION MASTER SCHOOL» δίνει πλέον τη λύση.

Η εκπαίδευση

Το «V.I.P PROTECTION MASTER SCHOOL» στηρίζεται τόσο στην τεχνογνωσία, και ικανότητα των εξειδικευμένων, έμπειρων με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο και πιστοποιημένων από Ελληνικούς Κρατικούς Φορείς δασκάλους-ειδικούς εισηγητές του, πρώην στελέχη Σωμάτων Ασφάλειας και Ενόπλων Δυνάμεων, όσο και στην άριστη κτιριακή και τεχνολογική υποδομή του.

Το πρόγραμμα μας έχει σαν βάση 5ήμερη εκπαίδευση/κατάρτιση, που περιέχει συνολικά 36 ώρες μάθημα (θεωρία, πρακτικοποιημένη θεωρία και πρακτική εξάσκηση), περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα θεματικά αντικείμενα που απαιτεί το επάγγελμα του συνοδού Ασφάλειας.

Φυσικά σε κάθε περίπτωση το πρόγραμμα τροποποιείται - προσαρμόζεται στο επίπεδο των καταρτιζόμενων, με μέριμνα του Επιστημονικού Υπεύθυνου του προγράμματος «V.I.P. PROTECTION MASTER SCHOOL», ώστε σε κάθε περίπτωση να εξυπηρετούνται πλήρως οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων.Το Πρόγραμμα μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε υγιές άτομο (απαιτείται ιατρική βεβαίωση ότι μπορεί να αθλείται), ανεξάρτητα αν έχει εμπειρία ή όχι στο χώρο, καθώς θα ενταχθεί σε ανάλογο Τμήμα, ύστερα από διερεύνηση των εκπαιδευτικών του αναγκών από τον ειδικό μας επιστήμονα Εκπαιδευτή Ενηλίκων (κάτοχο Μεταπτυχιακού Διπλώματος στην ειδικότητα). Απευθύνεται σε:

 • Προσωπικό Ασφάλειας που κατέχει Άδεια Εργασίας Προσωπικού ΙΕΠΥΑ
 • Άτομα που προορίζονται ως επαγγελματίες
 • Άτομα που εργάζονται στο χώρο και επιθυμούν να συντηρήσουν, επικαιροποιήσουν ή αναβαθμίσουν τις γνώσεις και ικανότητές τους
 • Σε Στελέχη Σωμάτων Ασφάλειας και Ενόπλων Δυνάμεων που επιθυμούν να εκπαιδευτούν ως Συνοδοί Ασφάλειας, αναβαθμίζοντας την τεχνογνωσία και ικανότητά τους
 • Άτομα που επιθυμούν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και ικανότητα του Συνοδού Ασφάλειας, για να βιώσουν τη συγκεκριμένη εμπειρία, για χόμπυ ή για άλλους δικούς τους λόγους

 • Μορφές και τρόποι συνοδείας ασφαλείας στη χώρα μας
 • Οργάνωση ασφάλειας VIP (Συνοδός Ασφαλείας και συνοδευόμενος)
 • Δημιουργία και ανάπτυξη κλίματος επαγγελματικής συνεργασίας
 • Κώδικας δεοντολογίας συνοδού ασφάλειας
 • Βασικό νομοθετικό πλαίσιο
 • Διανοητική προετοιμασία συνόδου ασφαλείας-γνωρίζοντας το ανθρώπινο σώμα
 • Κίνδυνοι και απειλές. Αξιολόγηση και αναγνώριση τους (άτομα-αντικείμενα- οχήματα- ύποπτοι-όπλα εκρηκτικά)
 • Επίπεδα ετοιμότητα συνοδού ασφάλειας-ασκήσεις ετοιμότητας/εναλλαγής επιπέδων ετοιμότητας/συντονισμού- συνοδείες ασφάλειας- αντιμετώπιση κρίσιμων περιστατικών.
 • Βασικές αρχές εκπόνησης μελέτης και σχεδιασμού μέτρων για την ασφαλή μετακίνηση και παραμονή σε συγκεκριμένο χώρο του συνοδευόμενου πρόσωπου. Επικαιροποίηση σχεδίων ασφαλείας, αξιολόγηση και διαρκής εκπαίδευση

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.