Ελεγκτής Ασφάλειας X-RAY e-learning

Eλεγκτής Ασφαλείας (X-ray screener)

Το πρόγραμμα κατάρτισης είναι διάρκειας 12 ωρών και εξασφαλίζει μια επιπλέον εξειδίκευση που αφορά την εξασφάλιση των απαραίτητων γνώσεων για τη σωστή χρήση των τεχνικών μέσων που διατίθενται, συγκεκριμένα ανιχνευτές x-ray αποσκευών, φορητούς ανιχνευτές μετάλλων και μαγνητικές πύλες. Συνδυάζεται η εκπαίδευση στα παραπάνω αντικείμενα με πρακτικοποιημένη θεωρία και εξάσκηση με μεγάλο πλήθος υπόπτων εικόνων μέσω προσομοιωτή.

Το ΚΕΚ MASTER είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής κατάρτισης, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π. (κωδικός Πιστοποίησης 11101073) και Κε.Με.Α. (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2015 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων, πανελλαδικά.


Εκπαιδευτείτε στον ανερχόμενο τομέα Ασφάλειας από τον πιο αξιόπιστο φορέα εκπαίδευσης.

Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε!

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

  • Σκοπός - αναγκαιότητα σεμιναρίου
  • Ύποπτα γενικά αντικείμενα
  • Επικίνδυνοι φάκελοι/Δέματα
  • Έλεγχος ασφάλειας - Μέθοδοι αναγνώρισης ύποπτων αντικειμένων.
  • Βασικά στοιχεία αυτοσχέδιου εκρηκτικού μηχανισμού-Διαδικασία ελέγχου / Ενέργειες)
  • Ακτινοσκοπικές συσκευές. Γενικά περί ακτινοσκοπικών συσκευών ελέγχου αλληλογραφίας, δεμάτων, χειραποσκευών και αποσκευών (Σκοπός - Αρχές λειτουργίας - Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία - Έργο των χειριστών)
  • Μαγνητικές πύλες (Σκοπός - Αρχή λειτουργίας - Πως γίνεται ο έλεγχος)
  • Ακτινοσκοπικό μηχάνημα ασφάλειας για τον έλεγχο αλληλογραφίας (Αρχή λειτουργίας-Ακτίνες Χ / Ακτινοπροστασία).

  • Η παραπάνω εκπαίδευση πραγματοποιείται σε θεωρητικό πλαίσιο 6 ώρες (εισήγηση, προβολή ΡΡ, συζήτηση) και 6 ώρες πρακτικοποιημένη θεωρία βασισμένη σε εικόνες x-ray πραγματικές εμπειρίες, καθώς και εξάσκηση με προσομοιωτή (επίδειξη από εισηγητή και προσωπική εξάσκηση από τους καταρτιζόμενους).

Η εκπαίδευση πραγματοποιείται εναλλακτικά είτε σε αίθουσα του Φορέα μας, είτε στο χώρο σας, καθώς και μέσω σύγχρονου e-learning, όπου οι υποψήφιοι απαιτείται να διαθέτουν μόνο Η/Υ με camera – ακουστικά-μικρόφωνο και ΙΝΤΕΡΝΕΤ στο χώρο τους. Σε περίπτωση που δεν τα διαθέτουν θα μπορούν να μεταβαίνουν στις εγκαταστάσεις των παρατημάτων μας και να τους παρέχεται χώρος και υλικοτεχνική υποδομή.

Εκπαιδευτείτε στη MASTER και επωφεληθείτε από την άμεση προώθηση του βιογραφικού σας σε μεγάλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του ομίλου μας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.