Η MASTER παρέχει εξειδικευμένα σεμινάρια προσωπικού ασφαλείας (Σεμινάρια Security).Τα σεμινάρια αυτά οδηγούν σε πιστοποίηση και άδεια προσωπικού ασφαλείας (Άδεια security) σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΚΕΜΕΑ.

Σεμινάρια security

e-learning

Το ΚΕΚ MASTER είναι εξειδικευμένο κέντρο επαγγελματικής εκπαίδευσης, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π (Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού) και ΚΕΜΕΑ (Κέντρο Μελετών Ασφαλείας), κατά ΙSO 9001:2015 σε εκπαιδευτικές υπηρεσίες, υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων, πανελλαδικά. Για τη διεξαγωγή της εκπαίδευσης Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας συνδυάζονται ηλεκτρονικές παρουσιάσεις, ειδικές σημειώσεις, μελέτες περιπτώσεων, προσομοιώσεις εργασίας, και κυρίως μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση).

Για όλες τις ειδικότητες προσωπικού ασφαλείας προβλέπεται η βασική εκπαίδευση των 105 ωρών.


Ειδικότητες Προσωπικού Ιδιωτικής Ασφάλειας:
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Σταθερών Φυλάξεων
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εποχούμενων Περιπολουσών Φυλάξεων (PATROL)
 • Ιδιωτικό Προσωπικό Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Χρηματαποστολών

Εκπαιδευτείτε στον ανερχόμενο τομέα Ασφάλειας από τον πιο αξιόπιστο φορέα εκπαίδευσης.

Ζητήστε μας να σας ενημερώσουμε!

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος προσωπικού ασφαλείας:
 • Ιδιωτική ασφάλεια: εργασιακό περιβάλλον, διεθνείς τάσεις και ελληνική πραγματικότητα
 • Ποινικός κώδικας
 • Ποινική δικονομία
 • Ειδικοί ποινικοί νόμοι
 • Εισαγωγή στην ασφάλεια
 • Το προφίλ του προσωπικού ιδιωτικής ασφάλειας
 • Ανταπόκριση σε περιστατικά
 • Ασφάλεια εγκαταστάσεων
 • Εξοπλισμός, μέσα & τρόποι προστασίας του προσωπικού ασφάλειας Ι.Ε.Π.Υ.Α.
 • Προστασία πρόσωπων
 • Πυρασφάλεια & αντιμετώπιση τεχνολογικών ατυχημάτων
 • Παροχή πρώτων βοηθειών
Μετά το πέρας της εκπαίδευσης οι καταρτιζόμενοι θα είναι σε θέση να:
 • Συμμετέχουν στην πρόληψη και στον έλεγχο εγκληματικών δραστηριοτήτων, προστατεύοντας τη ζωή και την περιουσία των πολιτών
 • Επιτηρούν, περιπολούν και εξακριβώνουν περιστατικά
 • Επεμβαίνουν σε περιπτώσεις κρίσεων, φυσικών καταστροφών, ατυχημάτων κ.λπ.
 • Επεμβαίνουν με στόχο τη λήψη προληπτικών μέτρων και την ενημέρωση των πολιτών
 • Γνωρίζουν βασικές έννοιες του Αστικού και Ποινικού Δικαίου για υποχρεώσεις και δικαιώματα.
Εκπαιδευτικά Προγράμματα:

Στόχος σεμιναρίου:

Η προτεινόμενη εκπαίδευση στοχεύει στο να καταρτίσει τους Αρχιφύλακες / Επόπτες (managers πρώτης γραμμής), ώστε:

Α. Σε γνωστικό επίπεδο, να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και να μπορούν να ελέγχουν:

 • Με επιθεωρήσεις, έλεγχο και εποπτεία σε όλα τα φυλασσόμενα σημεία καθ΄ όλο το 24/ωρο
 • Την κατάσταση του προσωπικού που εκτελεί υπηρεσία, από πλευράς εμφάνισης, παράστασης, συμπεριφοράς και γενικά ψυχοσωματικής διάθεσης και ικανότητάς τους
 • Τη σωστή εκτέλεση των καθηκόντων του Προσωπικού Ασφαλείας
 • Την αποτελεσματικότητα των εφαρμοζόμενων μέτρων ασφάλειας των πελατών και την πλήρη και ορθή εφαρμογή τους
 • Την καταλληλότητα και επάρκεια των χρησιμοποιούμενων τεχνικών μέσων
 • Την ενδεδειγμένη και νόμιμη ύπαρξη, αλλά και χρησιμοποίηση του ατομικού τους εξοπλισμού
 • Την ορθή χρήση των υπηρεσιακών Βιβλίων.
Β. Σε επίπεδο ικανοτήτων, να καταστούν ικανοί ώστε να μπορούν να:

 • Δίνουν τις απαραίτητες κάθε φορά οδηγίες-εντολές στο προσωπικό
 • Διαχειρίζονται το προσωπικό, ως ομάδα, η οποία θα τους αναγνωρίζει ως τους επικεφαλής της
 • Δίνουν τις ορθές και νόμιμες λύσεις σε περιστατικά που «έχουν ξεφύγει» από το προσωπικό φύλαξης
 • Έχουν ευχέρεια στην επικοινωνία, σε πολυεπίπεδη βάση
 • Ανταποκρίνονται στις προσδοκίες του προσωπικού φύλαξης που τους καλέι σε έκτακτα συμβάντα
Γ. Σε επίπεδο στάσεων και συμπεριφορών, να έχουν την ευχέρεια να :

 • Ευαισθητοποιούν το προσωπικό στο αντικείμενο της επαγγελματικής τους ενασχόλησης
 • Παρακινούν το προσωπικό για εντονότερη επαγγελματική εμφάνιση – παράσταση – συμπεριφορά
 • Παροτρύνουν για ορθή χρήση του διατιθέμενου τεχνολογικού εξοπλισμού και των υπηρεσιακών Βιβλίων
 • Ενθαρρύνουν την επικοινωνία με τους κατά περίπτωση αρμόδιους Φορείς
 • Κατανοούν την ανάγκη εκδήλωσης αμεσότητας ενεργειών
 • Εξηγούν τη θέση και την ευθύνη της ΙΕΠΥΑ απέναντι στον πελάτη

Τα παραπάνω θεματικά αντικείμενα διάρκειας 12 ωρών αφορούν τους πιστοποιημένους (από τον ΕΟΠΠΕΠ και το ΚΕΜΕΑ) επαγγελματίες του χώρου

Τo σεμινάριο 12 ωρών (Δύο ημέρες), μπορεί να πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις μας ή στις εγκαταστάσεις της εταιρείας σας, σε κατάλληλα διαμορφωμένη αίθουσα. Επίσης μπορεί να υλοποιηθεί εξ αποστάσεως με ηλεκτρονική τάξη (Ο καθένας από τον χώρο του με τον Η/Υ του). Το κόστος κατάρτισης ανέρχεται στα εκατόν σαράντα ευρώ (140€)

Οι προτεινόμενες θεματικές μπορούν να τροποποιηθούν και να προσαρμοστούν, ανάλογα με:

 • Την εμπειρία και το επιχειρησιακό επίπεδο των καταρτιζόμενων
 • Το γνωστικό τους επίπεδο
 • Τις πραγματικές επαγγελματικές ανάγκες που καθορίζονται κυρίως από το προφίλ της Επιχείρησης και τις ανάγκες του Φορέα-πελάτη.

Για τη συμμετοχή σας στο πρόγραμμα εκπαίδευσης προσωπικού ασφαλείας του ΚΕΜΕΑ:
Δηλώστε την συμμετοχή σας στη φόρμα παρακάτω:


Εκπαιδευτείτε στη MASTER και επωφεληθείτε από την άμεση προώθηση του βιογραφικού σας σε μεγάλες συνεργαζόμενες επιχειρήσεις του ομίλου μας.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.

Σε όλους τους καταρτιζόμενους που παρακολούθησαν το υποχρεωτικό εκπαιδευτικό σεμινάριο «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας» των 105 ωρών παρέχεται έκπτωση 25% σε όλα τα υπόλοιπα εξειδικευμένα προγράμματά μας»

 • Προσωπικό Φύλαξης Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 • Υπεύθυνοι Ασφάλειας Λιμενικών Εγκαταστάσεων
 • Υπεύθυνος Ασφάλειας της εταιρίας (CSO)
 • X-RAY TECHNOLOGY
 • V.I.P. PROTECTION