Εξειδικευτείτε ΣΗΜΕΡΑ στο νέο πρόγραμμα «Εξοικονομώ Αυτονομώ»
Κερδίστε χρόνο και περισσότερους πελάτες !
Δώρο σε κάθε συμμετέχοντα δοκιμαστική έκδοση του λογισμικού 3DR.KENAK για έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών.

H MASTER δημιούργησε ένα Εκπαιδευτικό Σεμινάριο που αναλαμβάνει να καθοδηγήσει και να εκπαιδεύσει τους ενδιαφερόμενους στο νέο πρόγραμμα και στις αναθεωρημένες απαιτήσεις που προκύπτουν.

Κατά τη διάρκεια του Σεμιναρίου, οι συμμετέχοντες (Μηχανικοί, Ενεργειακοί Επιθεωρητές, Τεχνικοί Σύμβουλοι, Εργολάβοι Κατασκευών ) θα έχουν την ευκαιρία να κατανοήσουν σε βάθος και να εξοικειωθούν με τις παραμέτρους του προγράμματος «Εξοικονομώ Αυτονομώ».

Πιο συγκεκριμένα, θα λάβουν πρακτικές συμβουλές από έμπειρους επαγγελματίες για την βέλτιστη υλοποίηση του, ενώ απώτερος στόχος είναι η απόκτηση δεξιοτήτων για μια αποδοτική διαχείριση του Προγράμματος.

1η Ενότητα 2η Ενότητα 3η Ενότητα
• Προϋποθέσεις επιλεξιμότητας κατοικίας

• Δικαίωμα ένταξης και ποσοστό επιδότησης

• Επιλέξιμες δαπάνες

• Προϋπολογισμός έργου και μέσα χρηματοδότησης

• Συλλογή δικαιολογητικών ανά περίπτωση

• Διαδικασία αίτησης
• 1η Ενεργειακή επιθεώρηση

• Έλεγχος/παρακολούθηση επιλεξιμότητας

• Συμβουλευτική ενεργειακής αναβάθμισης

• Έναρξη υλοποίησης & εκταμίευση προκαταβολής

• Υλοποίηση ενεργειακής αναβάθμισης
• 2η Ενεργειακή επιθεώρηση

• Ολοκλήρωση έργου – Δικαιολογητικά – Έλεγχοι

• Προθεσμίες / Παρατάσεις

• Υποχρεώσεις ωφελούμενων

• Συνέπειες μη τήρησης των όρων

• Υποχρεώσεις λοιπών φορέων

Το Εκπαιδευτικό Σεμινάριο απευθύνεται σε: Διπλωματούχους μηχανικούς, μέλη του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας (ΤΕΕ) ή πτυχιούχους μηχανικούς Τεχνολογικής Εκπαίδευσης ή μηχανικούς που έχουν αποκτήσει αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων στη χώρα μας κατ' εφαρμογή της σχετικής ευρωπαϊκής και εθνικής νομοθεσίας και περιλαμβάνουν τρεις κατηγορίες, όπως και τα σεμινάρια Ενεργειακής Επιθεώρησης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.