AutoCad Architecture

Τι είναι το AutoCad Architecture

To AutoCAD Architecture είναι μια αρχιτεκτονική εφαρμογή επέκταση του AutoCAD.

Εκτός από τα γνωστά δισδιάστατα αντικείμενα του AutoCAD έχουμε και αρχιτεκτονικά (Τοίχοι, Πόρτες, Παράθυρα, Πλάκες, Στέγες, Σκάλες κ.λπ.) τα οποία και ακολουθούν τους κανόνες σχεδίασης του AutoCAD.

H σχεδίαση είναι ταυτόχρονα δισδιάστατη και τρισδιάστατη, ανάλογα με την απεικόνιση του κτιρίου από την οποία προκύπτουν τομές, όψεις, προοπτικά, ρεαλιστικές αναπαραστάσεις ακόμα και κίνηση.


Πλεονεκτήματα

 • Άμεση τρισδιάστατη σχεδίαση. Με τις δεδομένες tool palletes του AutoCAD Architecture μπορείτε να εισάγετε έναν τοίχο στο σχέδιό σας τόσο απλά όσο απλά θα “τραβούσατε” μία γραμμή σε ένα απλό Autocad. Το ίδιο ισχύει και για τα υπόλοιπα δομικά στοιχεία του έργου.
 • Γρήγορος σχεδιασμός χρησιμοποιώντας έτοιμα αντικείμενα όπως τοίχοι, πόρτες και παράθυρα που συμπεριφέρονται όπως και τα αντίστοιχα πραγματικά. Κάθε τέτοιο αντικείμενο περιλαμβάνει τις ιδιότητες του και οι αλλαγές πλέον είναι πολύ εύκολες.
 • Δημιουργία λεπτομερών σχεδίων στα οποία απεικονίζονται σύνθετοι τοίχοι (με αναλυτική λεπτομέρεια μονώσεων και τοιχοποιίας), παράθυρα, κιγκλιδώματα, σκάλες, στέγες, λεπτομέρειες και δομικά στοιχεία τα οποία είναι προσαρμοσμένα στις δικές σας ανάγκες.
 • Συνεργασία μεταξύ των αντικειμένων δίνοντας στην ουσία τη δυνατότητα να ενημερώνονται αυτόματα μετά από την οποιαδήποτε επέμβασή μας.
 • Μπορείτε να δημιουργήσετε κάθε είδους πίνακα τα δεδομένα του οποίου προέρχονται κατευθείαν από το σχέδιο. Οι πίνακες αυτοί παραμένουν συνδεδεμένοι με τα σχέδια σας για να ενημερώνονται σε αλλαγές που κάνετε.


Ελληνική προσαρμογή

Η ελληνική προσαρμογή είναι ένα επιπρόσθετο πρόγραμμα το οποίο μπορεί να εγκατασταθεί παράλληλα με την αντίστοιχη έκδοση AutoCAD Architecture. Μετά την εγκατάσταση, είναι δυνατή η εκκίνηση της εφαρμογής με έτοιμες ρυθμίσεις οι οποίες ανταποκρίνονται στις ελληνικές προδιαγραφές χρήσης.

Για παράδειγμα μπορεί να ξεκινήσει να σχεδιάζει άμεσα σε μετρικό σύστημα, με μονάδες μέτρησης μέτρα, να εισάγει τοίχους, πόρτες, παράθυρα τα οποία έχουν προκαθορισμένες διαστάσεις και χαρακτηριστικά όπως χρησιμοποιούνται στην Ελλάδα, τα σχέδια δημιουργούνται σε αντίστοιχες στρώσεις με αντίστοιχη εμφάνιση κ.α.


Φωτορεαλισμός με το Autocad Architecture

Το AutoCAD Architecture χρησιμοποιεί τον renderer “Mental Ray” για την παραγωγή των φωτορεαλιστικών εικόνων o οποίος χρησιμοποιείται από όλες τις εφαρμογές δημιουργίας τρισδιάστατων γραφικών όπως είναι τα 3DS MAX, Autodesk Maya, Autodesk Softimage κ.ά. οπότε τα αποτελέσματα που παράγονται είναι εφάμιλλα ως προς την ποιότητα της εικόνας.

Τα εργαλεία του προγράμματος σας επιτρέπουν να χρησιμοποιήσετε απλές ή σύνθετες τεχνικές φωτισμού ώστε να κάνουν τις σκηνές να μοιάζουν σαν φωτογραφίες.

Η νέα αυτή δυνατότητα σας βοηθάει στην γρήγορη και ποιοτική δημιουργία παρουσιάσεων.

Εκπαιδευτικές Ενότητες Σεμιναρίου


 • Παραδείγματα
 • Λυμένες ασκήσεις
 • Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης
 • Μελέτες περιπτώσεων πάνω σε πραγματικά δεδομένα

 • Μέσω του συγκεκριμένου τρόπου παρουσίασης των μαθημάτων επιτυγχάνεται η εμπέδωση της θεωρίας με έναν πιο εποικοδομητικό τρόπο απ’ ότι σε ένα “παραδοσιακού” τύπου έντυπο


 • Ταχύτερη σχεδίαση κατόψεων
 • Αριστη οργάνωση των σχεδιαστικών και κτιριακών δεδομένων
 • Επιτάχυνση στη δημιουργία τρισδιάστατου μοντέλου αφού αυτό γίνεται ταυτόχρονα με τη δισδιάστατη σχεδίαση
 • Επιτάχυνση στην τεκμηρίωση με αυτοματισμούς όπως είναι οι αυτόματες δυναμικές διαστάσεις και σύμβολα, τα οποία ενημερώνονται αυτόματα σε περίπτωση αλλαγής του σχεδίου ή της κλίμακας εκτύπωσης, την αυτόματη δημιουργία τομών, όψεων κ.ά.

 • Εισαγωγή - Περιβάλλον του προγράμματος
 • Εισαγωγή στις προχωρημένες δυνατότητες της άμεσης αρχιτεκτονικής σχεδίασης.
 • Σχεδίαση Τοίχων
 • Προσθήκη ανοιγμάτων, θυρών, παραθύρων
 • Σκάλες
 • Κάγκελα
 • Πλάκες
 • Στέγες
 • Βιβλιοθήκη τρισδιάστατων αντικειμένων
 • Βιβλιοθήκη συμβόλων τεκμηρίωσης
 • Όψεις & Τομές
 • Προοπτικά
 • Δημιουργία περιπάτου
 • Δημιουργία κάμερας
 • Εμβαδά – Χώροι
 • Δημιουργία κάμερας
 • Προμετρήσεις - Δημιουργία πινάκων υλικών και επιμετρήσεων
 • Δημιουργία βίντεο παρουσίασης του έργου
 • Εκτυπώσεις

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.