Η Master-Κε.Δι.Βι.Μ2 με κωδικό πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101073- σε συνεργασία με τις μεγαλύτερες Βιομηχανίες Κρεάτων υλοποιεί προγράμματα για Επαγγελματίες Κρεοπώλεις


Η ολοκλήρωση κάθε προγράμματος οδηγεί σε αναγνωρισμένη πιστοποίηση κρεοπώλη από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης Και Τροφίμων

Με τη παρακολούθηση και ολοκλήρωση κάθε προγράμματος παρέχεται η δυνατότητα στον κάτοχο της Πιστοποίησης να εργαστεί σε οποιοδήποτε κρεοπωλείο ή σε χώρο επεξεργασίας κρέατος ή επιχειρηματικά να ανοίξει δικό του κρεοπωλείο


Ξεκίνα την καριέρα σου στη MASTER & διάλεξε το επάγγελμα με σίγουρη επαγγελματική αποκατάσταση
Μεθοδολογία και Ώρες Προγράμματος:
 • 85 ώρες θεωρητική διδασκαλία
 • 100 ώρες πρακτική εκπαίδευση
 • 15 ώρες εκπαιδευτικές επισκέψεις
 • 100 ώρες πρακτική εξάσκηση

Λόγοι παρακολούθησης

 • 0% Ανεργία στο επάγγελμα του Κρεοπώλη
 • Άριστοι και έμπειροι επαγγελματίες του χώρου σας μεταφέρουν τις γνώσεις τους
 • Σύγχρονες εγκαταστάσεις & εργαστήρια
 • Προσομοίωση σε πραγματικές συνθήκες εργασίας
 • Δωρεάν εξοπλισμός & πρώτες ύλες

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όσους θέλουν:

 • να αποκτήσουν βεβαίωση κρεοπωλείου
 • να ανοίξουν δικό τους κρεοπωλείο
 • να ασχοληθούν με την κοπή και επεξεργασία του κρέατος
 • να εργαστούν ως υπάλληλοι σε κρεοπωλεία & super market

Παροχές από τη Master

Οι σπουδαστές λαμβάνουν δωρεάν τον απαραίτητο εξοπλισμό για την παρακολούθηση του προγράμματος, ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Σετ με μαχαίρια, μασάτι (ακονιστήρι μαχαιριών) και θήκη μεταφοράς-φύλαξης
 • Πρόσβαση στην εκπαιδευτική πλατφόρμα για τις σημειώσεις των μαθημάτων και του εκπαιδευτικού υλικού
 • 1 μπλούζα εργασίας
 • 1 γάντι εργασίας
 • Βεβαίωση επιτυχούς παρακολούθησης

Εγγραφές
Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας ή επικοινωνήστε στο 210 6858760, πληροφορίες Σπανέα Σταυρούλα υπεύθυνη προγράμματος
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ
Θεωρητική Εκπαίδευση (85 ώρες)
 1. Tο κρέας ως τρόφιμο
 2. Συντήρηση του κρέατος υπό ψύξη
 3. Νομοθεσία και σχετικές οδηγίες ΕΕ
 4. Δομές των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών του ΥπΑΑΤ
 5. Μάρκετινγκ Κρεοπωλείου-Προϊόντων

Πρακτική εκπαίδευση (100 ώρες)
 1. Οργάνωση κρεοπωλείου
 2. Σφαγή - Τρόποι κοπής κρεάτων
 3. Επιλογή και Σύνθεση παραγωγής παρασκευασμάτων κρέατος

Αξιολόγηση
Ερωτηματολόγιο αυτοαξιολόγησης
Εκπαιδευτικές επισκέψεις (15 ώρες)
Πρακτική Άσκηση σε Επιχείρηση (100 ώρες)

Με την ολοκλήρωση του προγράμματος οι συμμετέχοντες αποκτούν γνώσεις και ενισχύουν τις ικανότητες τους:
 • Να επιλέγουν ζώα ή σφάγια ζώων. Να τα μεταφέρουν και αποθηκεύουν σύμφωνα με τους Ισχύοντες υγειονομικούς κανονισμούς
 • Να τεμαχίζουν, αποστεώνουν, περιποιούνται και παρουσιάζουν σε κατάλληλες προθήκες τα σφάγια-κρέατα προς πώληση
 • Να καθαρίζουν-απολυμαίνουν τους χώρους και τον εξοπλισμό του κρεοπωλείου
 • Να εξυπηρετούν τους πελάτες
Αναλυτικά :
Σε επίπεδο ΓΝΩΣΕΩΝ
 • Να γνωρίζουν να επιλέγουν είτε ζώντα ζώα είτε σφάγια ζώων, να ελέγχουν την ποιότητα τους και να προβαίνουν στην προμήθεια των επιθυμητών ποσοτήτων κατά είδος κρέατος και μορφής (ολόκληρα σφάγια, ημιμόρια, τεταρτημόρια ή τεμάχια κρέατος)
 • Να αναγνωρίζουν την εμπορική αξία των σφαγείων ή τεμαχίων κρέατος με γνώση της τιμολογιακής πολιτικής της αγοράς
 • Να γνωρίζουν να διαχωρίζουν τα κρέατα ανάλογα με το είδος τους (χοιρινά-μοσχαρίσια-πουλερικά)
 • Να γνωρίζουν τις διαδικασίες συντήρησης προϊόντων σε ψυκτικούς θαλάμους
 • Να ελέγχουν και να ταυτοποιούν τα παραλαμβανόμενα κρέατα
 • Να ελέγχουν και να αρχειοθετούν όλα τα συνοδευτικά έγγραφα των σφαγίων κρεάτων
 • Να φροντίζουν για τη τήρηση της ιχνηλασιμότητας των κρεάτων

Σε επίπεδο ΙΚΑΝΟΤΗΤΩΝ να καταστούν ικανοί ώστε να:
 • Να οργανώνουν τη μεταφορά των επιλεγέντων σφαγίων
 • Να παρακολουθούν την υγρασία των ψυκτικών θαλάμων των βιτρινών και των προϊόντων
 • Να τεμαχίζουν τα σφάγια εντός ή εκτός του ψυγείου σε τεμάχια λιανικής πώλησης
 • Να κινούν γρήγορα και με ακρίβεια, εύκολα και με επιδεξιότητα τα χέρια για τη τοποθέτηση περιστροφή αντικειμένων
 • Να διαχειρίζονται με ευχέρεια μηχανές και εργαλεία
 • Να διαχειρίζονται διαδικασίες οργάνωσης και αποθήκευσης προϊόντων
 • Να διαμορφώνουν ομάδες μυών ανάλογα με τη περιεκτικότητα τους σε συνδετικό ιστό
 • Να τεμαχίζουν με τη χρήση κοπτικών εργαλείων
 • Να καθαρίζουν και απολυμαίνουν τις αποθήκες, τα ψυγεία, τις άδειες βιτρίνες, τους πάγκους κοπής και επεξεργασίας κρέατος καθώς και τα δάπεδα των κρεοπωλείων
 • Να λύνουν το μηχανολογικό εξοπλισμό, να τοποθετούν τα κινητά μέρη των μηχανών σε πλυντήρια σκευών και να απολυμαίνουν το χώρο
 • Να καθαρίζουν και απολυμαίνουν τα οχήματα μεταφοράς
 • Να πραγματοποιούν συναλλαγές με τιμολόγια

Σε επίπεδο ΣΤΑΣΕΩΝ και ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ
 • Να εντοπίζουν τα τεμάχια κρέατος που έχουν μικρότερη διάρκεια συντήρησης και να τα προωθούν προς πώληση
 • Να λαμβάνουν και να παραδίδουν παραγγελίες σύμφωνα με τις απαιτήσεις/επιθυμίες των πελατών
 • Να περιγράφουν και να δίνουν πληροφορίες για το μαγειρικό προορισμό των διαφόρων ειδών κρέατος
 • Να διενεργούν οικονομικές συναλλαγές με τους πελάτες και τις δημόσιες κρατικές υπηρεσίες

 Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να είναι κάτοχοι απολυτηρίου Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης. Ως προσόν Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης ορίζεται ο απολυτήριος τίτλος υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δηλαδή απολυτήριο τριταξίου γυμνασίου ή για τους υποψηφίους που έχουν αποφοιτήσει ως και το 1980 απολυτήριο δημοτικού σχολείου) ή απολυτήριος τίτλος κατώτερης τεχνικής σχολής του Ν∆ 580/1970 ή άλλος ισότιμος τίτλος της αλλοδαπής.


 Υποψήφιοι της αλλοδαπής θα πρέπει να απευθύνονται στο Τμήμα Β ́ Ισοτιμιών, Αντιστοιχιών, Επανελέγχου Στοιχείων, Ξένων Τίτλων και Γνησιότητας του Υπουργείου Παιδείας, προκειμένου να αποδεικνύεται η ισοτιμία του τίτλου που φέρουν.

 • Τα επαγγελματικά δικαιώματα του κρεοπώλη προσδιορίζονται με το προεδρικό διάταγμα 468/90
 • Με βάση την κείμενη νομοθεσία οποιοσδήποτε επιθυμεί να ασκήσει το επάγγελμα του κρεοπώλη υποχρεούται να αποκτήσει Βεβαίωση η πιστοποιητικό Επαγγελματικής Ικανότητας
Περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2106858760 (εσωτ. 137) , υπεύθυνος Χατζηβασιλέλλης Ευάγγελος.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.