Σεμινάριο Διαχείρισης Δικτύων (Προετοιμασία Πιστοποιήσεων Δικτύων)

Με τον όρο «Διαχείριση Δικτύου» εννοούμε τη διαδικασία του αυτόματου (ή όσο το δυνατόν αυτοματοποιημένου) ελέγχου ενός οποιουδήποτε δικτύου υπολογιστών ώστε το κόστος συντήρησης του να είναι κατά το δυνατόν μικρότερο και η απόδοση του η καλύτερη δυνατή. Γενικά, οι βασικοί σκοποί της διαχείρισης του δικτύου είναι οι εξής: Η διατήρηση της ικανοποιητικής και αξιόπιστης λειτουργίας ακόμη και κάτω από συνθήκες υπερφόρτωσης ή βλάβης, καθώς επίσης και κάτω από αλλαγές της διαμόρφωσης του δικτύου (εισαγωγή νέων συσκευών ή υπηρεσιών). Η βελτίωση της απόδοσης του δικτύου, η οποία σχετίζεται με την ποιότητα και την ποσότητα των υπηρεσιών που παρέχονται στους χρήστες.

Στην εταιρεία μας παρέχεται εκπαιδευτικό πρόγραμμα υψηλών προδιαγραφών, στη Διαχείριση Δικτύων, με πλήθος ασκήσεων και εργασιών που καθιστά τον εκπαιδευόμενο ικανό στην εγκατάσταση και παραμετροποίηση τοπικών δικτύων (LAN) και δικτύων ευρείας περιοχής (WAN).

Επιπρόσθετα έχει τις απαραίτητες γνώσεις για την συμμετοχή του σε εξετάσεις για την απόκτηση πιστοποιήσεων που καλύπτουν τις παρακάτω ενότητες:

1. Βασικά στοιχεία Δικτύων (Networking fundamentals)
2. Δίκτυα Ethernet (Ethernet LANs and switches)
3. Διευθύνσεις Δικτύων (IPv4 - IPv6 addressing - subnetting - implementation, and troubleshooting)
4. Ρύθμιση συσκευών Δικτύων (Switches - LAN switching - Routers)
5. Ρύθμιση πρωτοκόλλων (OSPF and EIGRP configuration and troubleshooting)
6. ACLs and NAT
7 Ιδεατά Δίκτυα VPN
8 Δίκτυα ευρείας περιοχής (Wide area networks and Frame Relay)
9 Διαχείριση δικτύων (Network management)

Σε ποιους απευθύνεται:

Σε αποφοίτους ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης και είναι διάρκειας 80 ωρών!

Το κόστος ανέρχεται σε εξακόσια ευρώ (600€). Δεν συμπεριλαμβάνεται το κόστος εξετάσεων πιστοποίησης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.