ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Αγγλικών

Η MASTER Κε.Δι.Βι.Μ2 με κωδικό πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101073 υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλο «ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΠΟ ΦΥΣΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΕΣ (πυρκαγιά – σεισμοί - πλημμύρες».


Τα εν λόγω σεμινάρια είναι διάρκειας 12 ωρών πραγματοποιούνται σε δύο (2) ημέρες είτε στις πιστοποιημένες δομές του φορέα ή είτε στο χώρο της επιχείρησης με φυσική παρουσία ή με e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση) βελτιώνοντας τις συνθήκες εκπαίδευσης (μειώνοντας χρόνο και έξοδα).

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ άμεσα τη Βεβαίωση Παρακολούθησης
Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:

1Η ΗΜΕΡΑ

1) ΠΥΡΚΑΓΙΑ (4 ΩΡΕΣ)
 1. Πυρκαγιά: κίνδυνοι πρόκλησης, αιτίες και επιπτώσεις
 2. Βασικές αρχές πρόληψης πυρκαγιάς
 3. Ενεργητική & Παθητική Πυροπροστασία κτιρίων: μέσα, λειτουργία αυτών και βασική χρήση τους από Ιδιώτες
 4. Βασικές αρχές αντιμετώπισης πυρκαγιάς
 5. Ομάδες Πυρασφάλειας - Πυροπροστασίας (Ο.Π.) και εκκένωσης κτιρίων σε χώρους εργασίας
 6. Ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση εγκλωβισμού από πυρκαγιά
 7. Διαδικασία εκκένωσης κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς
2) ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (2 ΩΡΕΣ)
 1. Εργατικά Ατυχήματα
 2. Ηλεκτρικό Ατύχημα
 3. Εγκλωβισμός σε ανελκυστήρα – Κίνδυνοι – Ενέργειες αντιμετώπισης

2Η ΗΜΕΡΑ

1) ΣΕΙΣΜΟΣ (2 ΩΡΕΣ)
 1. Σεισμικός Κίνδυνος
 2. Προληπτικά Μέτρα Προφύλαξης
 3. Ενέργειες κατά τη διάρκεια του σεισμού – Οδηγίες αντισεισμικής προστασίας
 4. Ενέργειες μετά τον σεισμό
2) ΠΛΗΜΜΥΡΕΣ (2 ΩΡΕΣ)
 1. Κίνδυνοι από πλημμύρες
 2. Προληπτικά Μέτρα Προφύλαξης κι αποφυγή ανθρώπινων λαθών
 3. Ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση πλημμυρικού φαινομένου
3) ΠΑΡΟΧΗ ΠΡΩΤΩΝ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ΔΙΑΣΩΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΤΡΑΥΜΑΤΙΑ ΑΠΟ ΤΟΝ ΤΟΠΟ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΝΤΟΣ (1 ΩΡΑ)
4) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΙΘΑΝΩΝ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ (1 ΩΡΑ)

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2106858760 (εσωτ. 106) ή στο email : master6@master.com.gr, υπεύθυνη προγράμματος Κανακάρη Αριαντίνη