Νομικό και Θεσμικό Πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων σε Επιχειρήσεις και Οργανισμού GDPR

Πόσο προετοιμασμένη είναι η Εταιρεία σας για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων GDPR;

Τον Μάιο 2018 ξεκινά η εφαρμογή του νέου Ευρωπαϊκού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (GDPR) σε όλες τις Εταιρείες και Οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στην ΕΕ.

Εφόσον η Εταιρεία σας διαχειρίζεται με οποιονδήποτε τρόπο προσωπικά δεδομένα, τότε η συμμόρφωση στον νέο Κανονισμό ΣΑΣ ΑΦΟΡΑ ΑΜΕΣΑ.

Τι ακριβώς είναι ο Γενικός Κανονισμός για τα Προσωπικά Δεδομένα;

Ο Νέος Κανονισμός αναλύει τις υποχρεώσεις των Υπεύθυνων Προστασία Δεδομένων αλλά και των εκτελούντων επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων. Σύμφωνα με τον νέο Κανονισμό υποχρεώνονται όσες εταιρείες και οργανισμοί εκτελούν επεξεργασία προσωπικών δεδομένων ΝΑ ΟΡΙΣΟΥΝ ΥΠΕΥΘΥΝΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ να συμμορφωθούν με το νέο νομικό και θεσμικό πλαίσιο.

Τι θα συμβεί εάν δεν εκπληρωθούν οι απαιτήσεις συμμόρφωσης στον νέο Κανονισμό;

Σε περίπτωση που οι υπεύθυνοι/εκτελούντες επεξεργασία δεδομένων παραβιάζουν τους κανόνες για την προστασίας προσωπικών δεδομένων ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΠΟΛΥ ΑΥΣΤΗΡΕΣ ΚΥΡΩΣΕΙΣ. Συγκεκριμένα μπορεί να επιβληθεί πρόστιμο μέχρι 20 εκατ. € ή στο 4% του συνολικού ετήσιου κύκλου εργασιών τους πέραν των άλλων κυρώσεων (νομικών και ποινικών).

Τι προσφέρει ο Όμιλος MASTER

Με βάση τον νέο Κανονισμό η ΜΑSTER δημιούργησε ένα πακέτο υπηρεσιών σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή οδηγία το οποίο παρέχει:

  1. Εισαγωγικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα (12 ωρών) για όλο το προσωπικό της εταιρείας για το Νέο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων GDPR, από εξειδικευμένους νομικούς, Privacy και Information Security Professionals
  2. Μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης της εταιρείας και μελέτη κινδύνου διαχείρισης προσωπικών δεδομένων
  3. Σχεδίαση συστήματος για τη συμμόρφωση της εταιρείας με το Νέο Νομικό και Θεσμικό πλαίσιο για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων - GDPR και έναρξη λειτουργίας του συστήματος
  4. Εκπαίδευση του αρμόδιου προσωπικού πάνω στη νέα λειτουργία
  5. Συντήρηση και επικαιροποίηση του συστήματος.

Μην χάνετε άλλο χρόνο.
Επικοινωνήστε μαζί μας ΣΗΜΕΡΑ για να σας ενημερώσουμε περαιτέρω για τις απαιτήσεις του νέου Κανονισμού και να συμβάλουμε αποτελεσματικά στη εναρμόνιση της Εταιρείας σας σύμφωνα με τις Ευρωπαϊκές Οδηγίες.

Καλέστε μας ΤΩΡΑ για να σας ενημερώσουμε για τα εκπαιδευτικά προγράμματα Υπεύθυνου Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων DPO.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.