ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Αγγλικών

Η MASTER Κε.Δι.Βι.Μ2 με κωδικό πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101073 υλοποιεί πρόγραμμα εκπαίδευσης με τίτλο «ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΙ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ - ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ».


Σύμφωνα με το ΦΕΚ 2434 – 12/09/2014 πυροσβεστική διάταξη 14/2014 άρθρο 1 ισχύουν διατάξεις που αφορούν στην οργάνωση, εκπαίδευση και ενημέρωση του προσωπικού των πάσης φύσης επιχειρήσεων−εγκαταστάσεων.

Την ευθύνη οργάνωσης, εκπαίδευσης και ενημέρωσης της Οµάδας Πυροπροστασίας έχει ο ιδιοκτήτης– εκμεταλλευτής, εργοδότης ή άλλος κατά νόµο υπεύθυνος της επιχείρησης−εγκατάστασης.

Οι υπεύθυνοι των επιχειρήσεων−εγκαταστάσεων που δεν υποχρεούνται στη συγκρότηση Οµάδας Πυροπροστασίας, κρίνεται σκόπιµο να προβαίνουν στις απαιτούμενες ενέργειες εκπαίδευσης και ενημέρωσης του προσωπικού που απασχολούν, στα εξής θέµατα :


 • α. Πρόληψη πυρκαγιάς και συναφών κινδύνων.
 • β. Τεχνική αντιμετώπισης πυρκαγιών και χρήση των πυροσβεστικών µέσων που διαθέτει η επιχείρηση−εγκατάσταση.
 • γ. Έγκαιρη και επαρκής σήµανση συναγερµού.
 • δ. Εκκένωση χώρων σε περίπτωση πυρκαγιάς.

Το εν λόγω σεμινάριο είναι διάρκειας 08 ωρών πραγματοποιείται σε μία (1) ημέρα είτε στις πιστοποιημένες δομές του φορέα ή είτε στο χώρο της επιχείρησης με φυσική παρουσία.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ άμεσα τη Βεβαίωση Παρακολούθησης
Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ (8) ΩΡΗ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 • Πυρκαγιά: κίνδυνοι πρόκλησης και αιτίες
 • Βασικές αρχές πρόληψης πυρκαγιάς
 • Ενεργητική & Παθητική Πυροπροστασία κτιρίων: μέσα, λειτουργία αυτών και βασική χρήση τους από Ιδιώτες
 • Βασικές αρχές αντιμετώπισης πυρκαγιάς
ΑΣΚΗΣΗ ΚΑΤΑΣΒΕΣΗΣ «ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΗΣ» ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΟΡΗΤΩΝ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ ΣΕ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟ ΧΩΡΟ ΔΙΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟ ΣΕ «ΠΕΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ»

 • Ενδεδειγμένες ενέργειες σε περίπτωση εγκλωβισμού από πυρκαγιά
 • Διαδικασία εκκένωσης κτιρίου σε περίπτωση πυρκαγιάς
 • Emergency response team (Ομάδα Ασφαλείας και Πυροπροστασίας)
 • Παροχή πρώτων βοηθειών, διάσωση και απομάκρυνση τραυματία από τον χώρο του συμβάντος
 • Αντιμετώπιση περιστατικών εμπρησμού (άμυνα και κατάσταση ανάγκης)
 • Διαχείριση κρισιγενών καταστάσεων:
  • ψυχολογική διαχείριση του εαυτού μας και των άλλων
  • Διαχείριση κρισιγενών καταστάσεων:
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΣΚΗΣΗ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΟΥ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΤΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΠΝΟΥ (ΓΕΝΝΗΤΡΙΑ ΚΑΠΝΟΥ), ΣΥΝΑΓΕΡΜΟ KAI ΧΡΗΣΗ ΤΗΛΕΒΟΑ, ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΠΡΟΣΟΜΟΙΩΣΗ ΔΙΑΣΩΣΗΣ

Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2106858760 (εσωτ. 106) ή στο email : master6@master.com.gr, υπεύθυνη προγράμματος Κανακάρη Αριαντίνη