ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Εξειδικευμένη Εκπαίδευση Αγγλικών

Η MASTER σας ενημερώνει ότι παρέχει εξειδικευμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στην αγγλική γλώσσα. Στόχος του προγράμματος είναι οι καταρτιζόμενοι να μιλούν, να εκφράζονται και να σκέφτονται πάνω στην αγγλική γλώσσα. Μέσω του συγκεκριμένου σεμιναρίου θα βελτιωθεί η επικοινωνία του κάθε σπουδαστή στα Αγγλικά, με τεχνικές ομιλίας στα Αγγλικά και Native Speaker Teachers.

Όλοι οι καθηγητές μας είναι έμπειροι φιλόλογοι, εγγενείς ή φυσικοί ομιλητές της αγγλικής γλώσσας και το μάθημα οργανώνεται κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να είναι ενδιαφέρον, διαδραστικό, και ουσιαστικό.

Τα τμήματα είναι πρωινά και απογευματινά με σύγχρονο e- learning (εξ΄ αποστάσεως εκπαίδευση) αλλά και σε αίθουσες στα παραρτήματα μας (Αργυρούπολη, Χαλάνδρι, Ηράκλειο, Αιγάλεω, Πειραιά, Παλλήνη, Ασπρόπυργο και Θεσσαλονίκη).

Νέα τμήματα ξεκινούν σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη & με e-learning


Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.