ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
ADVANCED V.I.P Protection Training System

Η εταιρεία μας, ΚΕΚ MASTER A.E., κυρίαρχη και πρωτοπόρος στο χώρο των πιστοποιημένων από το ΚΕΜΕΑ εκπαιδεύσεων στην ειδικότητα «Προσωπικό Ιδιωτικής Ασφάλειας», πάντα δε συγχρονισμένη στις πραγματικές εκπαιδευτικές ανάγκες και απαιτήσεις της αγοράς στην Παροχή Υπηρεσιών Ιδιωτικής Ασφάλειας, προχώρησε στην αναβάθμιση του συστήματος εκπαίδευσης V.I.P. Protection Training System Basic Level (V.P.T.S. Basic Level), δημιουργώντας το ADVANCED VPTS.

Ένα πρόγραμμα αποκλειστικά για τους αποφοίτους του V.P.T.S. Basic Level, οι οποίοι θέλουν να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους σε επίπεδο Αρχηγού Ομάδας Ασφαλείας (Team Leader).

Ταυτόχρονα όμως, η ποιοτική αναβάθμιση των γνώσεων τους θα τους βοηθήσει ώστε, να μπορούν να αναπτύξουν τις ικανότητες τους και να αναλάβουν έργα ασφάλειας έως το επίπεδο Υπεύθυνου Ασφάλειας ενός οργανισμού.

Οι συνθήκες που επικρατούν σήμερα στην Ελληνική και όχι μόνο κοινωνία, επηρεασμένες και από τους κοινωνικο-οικονομικο-πολιτικούς παράγοντες, έχουν τροποποιήσει τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της εγκληματικότητας και οπωσδήποτε έχουν αλλάξει ριζικά το χάρτη της.

Σε αυτό το εξαιρετικά απαιτητικό περιβάλλον, οι επιχειρηματίες αναζητούν επαγγελματικά καταρτισμένους Team Leaders, οι οποίοι πέραν των καθηκόντων τους ως επικεφαλής της ΣΟΑ , θα μπορούν να αναβαθμίσουν ταυτόχρονα και το επίπεδο ασφάλειας της επιχείρησης.

Αυτή η απαίτηση που αναδεικνύεται ως άμεση και επιτακτική ανάγκη, καλύπτεται πλήρως μέσω της εκπαίδευσης ADVANCED VPTS.

Η εκπαίδευση

Το πρόγραμμα ADVANCED VPTS, στηρίζεται τόσο στην τεχνογνωσία, και ικανότητα των εξειδικευμένων, έμπειρων με πολυετή προϋπηρεσία στο χώρο και πιστοποιημένων από Ελληνικούς Κρατικούς Φορείς δασκάλους-ειδικούς εισηγητές του, πρώην Στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων, έμπειρων Προσωπικών Συνοδών Ασφαλείας & Team Leaders , όσο και στην άριστη κτιριακή και τεχνολογική υποδομή του.

Το πρόγραμμα μας, έχει σαν βάση μία 3ήμερη εκπαίδευση, που περιέχει συνολικά 30 ώρες μάθημα (θεωρία, πρακτικοποιημένη θεωρία και πρακτική εξάσκηση), περιλαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα θεματικά αντικείμενα που απαιτεί η θέση ενός Team Leader. Ενός ανθρώπου που τη δύσκολη στιγμή θα χρειασθεί να λάβει κρίσιμες αποφάσεις!

Σε ποιους απευθύνεται

Το πρόγραμμα μπορεί να το παρακολουθήσει κάθε υγιές άτομο, προσκομίζοντας σχετική ιατρική βεβαίωση, αρκεί προηγουμένως να έχει περάσει την βασική εκπαίδευση V.P.T.S Basic Level.

Κύριες Θεματικές Ενότητες
 • Καθήκοντα Αρχηγού Ομάδος Ασφαλείας (Team Leader)
 • Ανάλυση Ρίσκου και Αξιολόγηση Απειλών
 • Διαχείριση Κρισιγενών Καταστάσεων
 • Ανάλυση Δρομολογίου
 • Θεωρία, Βλητική και Πρακτική των Όπλων
 • Τεχνικές Αμυντικής Σκοποβολής
 • Κανόνες Επιβίωσης στη Μάχη
 • Τεχνικές DST (Dry Shooting Training)
 • Αυτοάμυνα και αυτοπροστασία
 • Stress και Αμυντική Ικανότητα
 • Τεχνικές διάσωσης διαφυγής
Κόστος: 700€