ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
HR Management


Αισθάνεστε την ανάγκη να γίνεται περισσότερο οργανωμένοι και πιο αποτελεσματικοί; Περνάτε τη μέρα σας δουλεύοντας πυρετωδώς και μετά αναρωτιέστε γιατί δεν είχατε κάποια απτά αποτελέσματα; Στο σημερινό χώρο εργασίας, η αυξανόμενη πίεση που ασκείται με στόχο την επιτυχία καθιστά τη διαχείριση χρόνου ικανότητα βαρύτατης σημασίας. Πρέπει να μπορείτε να δουλεύετε αποδοτικά και αποτελεσματικά ώστε να διασφαλίσετε ότι θα έχετε τα επιθυμητά αποτελέσματα.

Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Στη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν πρακτικά θέματα διαχείρισης του χρόνου που αφορούν την εργασία, δίνοντας άμεσα εφαρμόσιμες και ιδίως πρακτικές λύσεις. Σε συνδυασμό με το τις άμεσες παρενέργειες της «κακής» διαχείρισης του χρόνου και του stress που δημιουργείται από αυτή και την καθημερινότητα, σκοπεύει να βοηθήσει στον εντοπισμό των αιτιών που συμβάλλουν στη δημιουργία του στην εργασία.

Θεματικές Ενότητες:

 • Προσωπική διαχείριση του χρόνου ως παράγοντας αύξησης της αποτελεσματικότητας
 • Εμπόδια στην διαχείριση του χρόνου
 • Βασικά λάθη στην οργάνωση και τον προγραμματισμό
 • Τι είναι stress - Πόσο μας επηρεάζει - Ο μηχανισμός δράσης
 • Stress στον χώρο εργασίας- Τεχνικές διαχείρισης
 • Επιμερισμός και διαχείριση των εργασιών
 • Εφαρμογή εργαλείων για τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη λήψη αποφάσεων
 • Κατανομή του διαθέσιμου χρόνου
 • Ενέργειες και προσωπικό πρόγραμμα δράσης
 • Τυποποιημένες διαδικασίες.
 • Χρονικά όρια για την ολοκλήρωση εργασιών
 • Συστήματα οργάνωσης
 • Tι είναι το burn-out (εργασιακή υπερκόπωση), τι το προκαλεί και πως καταπολεμείται

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Ώρες:6
Κόστος:80€
Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα


Οι υπάλληλοι μιας εταιρίας έχουν πολλά να μάθουν και να κερδίσουν αν :

 • Κατανοούν το στιλ του προϊσταμένου τους και συντονίζονται με αυτό
 • Αποφεύγουν τις συμπεριφορές που απεχθάνονται οι προϊστάμενοι
 • Επικοινωνούν σωστά και κάνουν τις σωστές ερωτήσεις
 • Καταλαβαίνουν τι θέλει ο προϊστάμενος πριν το ζητήσει
 • Προωθούν τον εαυτό τους
 • Κτίζουν την αξιοπιστία τους και να δείχνουν την αφοσίωσή τους
Παράλληλα οι εταιρίες έχοντας υπαλλήλους που συνεργάζονται αποτελεσματικά με τους προϊσταμένους τους κερδίζουν:

 • Αυξημένη παραγωγικότητα
 • Μειωμένο turn over
 • Ικανοποιημένους εσωτερικούς και εξωτερικούς πελάτες
 • Καλή φήμη και αύξηση της κερδοφορίας
Θεματολογία:

 • Εξουσία, Δημοκρατία, Τρόπος λειτουργίας επιχειρήσεων
 • Ηγεσία, Συνέργεια
 • Αξιολογήσεις
 • Σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον
 • Αυτοπεποίθηση
 • Ανασφάλεια
 • Ιεραρχία
 • Μοντέλα Διοίκησης
 • Είδη Διοίκησης
 • Εύκολοι/ Δύσκολοι Προϊστάμενοι
 • Η προσαρμογή στο στυλ του προϊσταμένου – Συγχρονισμός
 • Η σωστή χρήση του χρόνου και των πόρων του προϊσταμένου
 • Πώς να τα πάω καλά με τον προϊστάμενο

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται μαζί με το σεμινάριο "Παρακίνηση Εργαζομένων εν μέσω Κρίσης"
Ώρες:6+6
Κόστος:120€
Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα


Η περίοδος που διανύουμε είναι περίοδος κρίσης, αμφισβήτησης των εργασιακών σχέσεων, μείωσης των θέσεων εργασίας, απογοήτευσης των εργαζομένων. Σε αυτό το ζοφερό σκηνικό πρέπει ο εργαζόμενος να βρει το κίνητρο να εργασθεί παραγωγικά και αποδοτικά. Πλέον το οικονομικό κίνητρο έχει χαθεί. Οι μισθοί έχουν μειωθεί και τα πριμ παραγωγικότητας έχουν εξαφανισθεί. Η ικανότητα να ενθαρρύνετε και να παρακινείτε αποτελεσματικά το προσωπικό σας έχει καθοριστική σημασία για την εύρυθμη λειτουργία της επιχείρησής σας. Μια επιχείρηση αποτελείται από ανθρώπους που θα πρέπει να λειτουργούν συγκεκριμένα προς ένα κοινό στόχο και θα πρέπει να τους διοικείτε ενεργά και να τους κατευθύνετε έτσι ώστε να πετυχαίνουν τους στόχους που τους έχετε θέσει..

Αναλυτική θεματολογία: Οι επιπτώσεις από την έλλειψη παρακίνησης των εργαζόμενων:

 • Χαμηλή απόδοση
 • Χαμηλό ηθικό
 • Διενέξεις
 • Έλλειψη πνεύματος συνεργασίας
 • Μη αποτελεσματικές ομάδες
 • Καθυστέρηση στην ολοκλήρωση εργασιών/μη τήρηση χρονοδιαγραμμάτων
 • Αυξημένο κόστος
 • Ο ρόλος και η σημασία της ομάδας στην παρακίνηση των εργαζομένων - Ο χειρισμός των ομάδων.
Οι λύσεις για την παρακίνηση των εργαζομένων:

 • Η Παρακίνηση των υπαλλήλων αρχίζει με τη παρακίνηση του εαυτού μας
 • Ευθυγράμμιση των στόχων του οργανισμού με τους στόχους των υπαλλήλων
 • Κατανόηση του τι παρακινεί κάθε έναν από τους υπαλλήλους
 • Η παρακίνηση των εργαζομένων σαν διαδικασία και όχι σαν στόχο
 • Χρήση των οργανωτικών συστημάτων
 • Πολιτικές και διαδικασίες
 • Επιβραβεύσεις, πειθαρχικά μέτρα

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα διεξάγεται μαζί με το σεμινάριο "Αποτελεσματική Συνεργασία με τον Προϊστάμενο σας Το 'Κλειδί' για Επιτυχημένη Καριέρα"
Ώρες:6+6
Κόστος:120€
Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα


Ο όρος ανθρώπινοι πόροι – ανθρώπινο δυναμικό αντικαθίστανται από τον όρο ανθρώπινο κεφάλαιο, και ως τέτοιο θα πρέπει να αποτιμάται με τις έννοιες της επένδυσης, της οικονομικής απόδοσης αλλά και του διαχειριστικού κινδύνου. Γεννιέται μία νέα εποχή, κατά την οποία η κοστολόγηση του ανθρώπινου κεφαλαίου και η εκτίμηση της συνεισφοράς του στην επίτευξη της κερδοφορίας θα πρέπει να συνυπολογισθούν στο συνολικό επιχειρησιακό κόστος.

Ενδεικτική Θεματολογία:

 • Εργασία και Αμοιβή
 • Τα νέα δεδομένα της αγοράς
 • Στρατηγικές αποφυγής δημιουργίας πρόσθετου κόστους
 • Σύγχρονες μορφές απασχόλησης – Νέο πλαίσιο όρων απασχόλησης
 • Αύξηση παραγωγικότητας και εναλλακτικές μορφές απασχόλησης.
Πληροφορίες σεμιναρίου:
Ώρες:8
Κόστος:100€
Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα

Ο Σκοπός του Εκπαιδευτικού Προγράμματος είναι : Κατά τη διάρκεια του προγράμματος θα αναλυθούν θεωρητικά και κυρίως πρακτικά θέματα γύρω από την τέχνη του να διαπραγματευόμαστε αποτελεσματικά. Η διαπραγμάτευση αποτελεί ένα σπουδαίο εργαλείο για κάθε στέλεχος μιας επιχείρησης. Το σεμινάριο αυτό θα του δώσει τη δυνατότητα της μύησης στις τεχνικές των διαπραγματεύσεων, συμβάλλοντας στην αρτιότερη κατάρτισή του, καθώς και στην αύξηση της αποδοτικότητάς του.

Ενδεικτική Θεματολογία:

 • Ακούστε προσεκτικά και ζητήστε διευκρινήσεις
 • Προσδιορίστε τα όριά σας
 • Εκφράστε τα όριά σας
 • Πάρτε πληροφορίες από τα συναισθήματά σας
 • Επιβάλλετε τα όριά σας

Θεματικές Ενότητες:

 • Τι είναι διαπραγμάτευση και ποιο το κόστος της
 • Η αναγκαιότητα της επικοινωνίας στη διαπραγμάτευση
 • Πείθοντας το άλλο μέρος να διαπραγματευθεί
 • Χαρακτηριστικά επιτυχούς διαπραγμάτευσης
 • Τακτικές διαπραγματεύσεων - Ερωτήσεις σε θέματα τακτικής
 • Εμπόδια σε μια συμφωνία - Λάθη νόησης
 • Τεχνικές διαπραγμάτευσης για λογαριασμό άλλων
 • Διαπραγματευτικές ικανότητες
 • Χρήσιμα εργαλεία εφαρμογής

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Ώρες:12
Κόστος:140€
Περιοχές διεξαγωγής : Όλα τα παραρτήματα

Διεξαγωγή σεμιναρίου:

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, από έμπειρα στελέχη HR, με πολύχρονη εμπειρία και γνώσεις γύρω από τις σύγχρονες τάσεις του κλάδου.
Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής του σεμιναρίου και μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης /τηλεδιάσκεψης, είτε ανεξάρτητα, είτε παράλληλα με την εντός αιθούσης εκπαίδευση, συνδυάζοντας την ευελιξία στο διαθέσιμο χρόνο και τα σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες, τα οποία οδηγούν τους καταρτιζόμενους στην απόκτηση και καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων.


Σκοπός Εκπαιδευτικού Προγράμματος: Κατά τη διεξαγωγή του σεμιναρίου θα αναλυθούν διεξοδικά πρακτικά θέματα διαχείρισης κρίσεων καθώς και τρόποι επίλυσής τους, δίνοντας άμεσα εφαρμόσιμες λύσεις. Εντοπίζοντας και καταγράφοντας τους ενδεχόμενους κινδύνους και μέσα από τη δημιουργία ενός σχεδίου έκτακτης ανάγκης, θα οδηγηθούμε στην επίλυση των κρίσεων, ιδιαίτερα σε μια εποχή που το εξωτερικό τους κυρίως περιβάλλον, αλλάζει διαρκώς.

Θεματικές Ενότητες:

 • Καταγραφή των ενδεχόμενων κινδύνων - Τρόποι αποφυγής
 • Κατάστρωση σχεδίου έκτακτης ανάγκης
 • Αναγνώριση των κρίσεων - Περιστολή τους
 • Τεχνικές επίλυσης των κρίσεων
 • Τρόποι ελέγχου των ΜΜΕ
 • Τρόποι γραφής ενός δελτίου Τύπου
 • Χρήσιμα Εκτελεστικά εργαλεία.

Πληροφορίες σεμιναρίου:
Ώρες:10
Κόστος:140€

Η διεξαγωγή του σεμιναρίου πραγματοποιείται σε πλήρως εξοπλισμένες αίθουσες, από έμπειρα στελέχη HR, με πολύχρονη εμπειρία και γνώσεις γύρω από τις σύγχρονες τάσεις του κλάδου (Αργυρούπολη, Χαλάνδρι, Πειραιά και Αιγάλεω.
Παρέχεται η δυνατότητα διεξαγωγής του σεμιναρίου και μέσω σύγχρονης τηλεκατάρτισης /τηλεδιάσκεψης, είτε ανεξάρτητα, είτε παράλληλα με την εντός αιθούσης εκπαίδευση, συνδυάζοντας την ευελιξία στο διαθέσιμο χρόνο και τα σύγχρονα εργαλεία και μεθοδολογίες, τα οποία οδηγούν τους καταρτιζόμενους στην απόκτηση και καλλιέργεια σύγχρονων δεξιοτήτων.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.