Υγιεινή και Ασφάλεια Τροφίμων

Η MASTER Κε.Δι.Βι.Μ2 με κωδικό πιστοποίησης ΕΟΠΠΕΠ 11101073 υλοποιεί προγράμματα εκπαίδευσης με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» του ΕΦΕΤ».

Τα εν λόγω σεμινάρια είναι διάρκειας 8 ωρών υποβάλλονται στον ΕΦΕΤ 40 ημέρες πριν τις ημερομηνίες υλοποίησης και πραγματοποιούνται είτε μέσω e-learning (εξ’ αποστάσεως εκπαίδευση), είτε σε μία (1) ημέρα είτε σε δύο (2) ημέρες στις πιστοποιημένες δομές του φορέα ή στο χώρο της επιχείρησης με φυσική παρουσία.

ΑΠΟΚΤΗΣΤΕ άμεσα τη Βεβαίωση Παρακολούθησης στις «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» ΕΦΕΤ.

Κόστος εκπαίδευσης για 1 άτομο: 60 €
Κόστος εκπαίδευσης για 2 άτομα: 50 € για κάθε συμμετοχή
Κόστος εκπαίδευσης για 3 άτομα και άνω: 40 € για κάθε συμμετοχή

Κόστος πιστοποίησης : 30€. (το ποσό καταβάλλεται στον ΕΦΕΤ )

Μετά την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης ο φορέας υποβάλλει συγκεντρωτικά στον ΕΦΕΤ το παράβολο όσων εκπαιδευομένων επιθυμούν να υποβληθούν σε εξετάσεις, προκειμένου να αξιολογηθούν και να αποκτήσουν την πιστοποίηση του. Ο τόπος και ο χρόνος των εξετάσεων καθορίζονται από τον ΕΦΕΤ.


Εγγραφές

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας ή επικοινωνήστε στο 210 6858760 ή στο 210 9633485.

Με την εγγραφή σας, παρέχεται άμεσα και προσωρινή βεβαίωση συμμετοχής η οποία σας καλύπτει μέχρι την ημερομηνία υλοποίησης του σεμιναρίου.

Οι επιχειρήσεις που έχουν υποχρέωση να καταρτίζουν όλο το προσωπικό τους το οποίο ασχολείται με χειρισμό τροφίμων βάσει της ΥΑ 14708/17-08-2007, είναι αυτές που παράγουν, επεξεργάζονται, αποθηκεύουν, μεταφέρουν, διακινούν τρόφιμα ή ασχολούνται με το λιανικό εμπόριο, τη διάθεση τροφίμων, τη μαζική εστίαση και ζαχαροπλαστική ή είναι εργαστήρια παραγωγής ή μεταποίησης τροφίμων.

Η παραπάνω υποχρέωση είναι επιτακτική και άμεση για τους χειριστές τροφίμων που απασχολούνται με οποιαδήποτε σχέση εργασίας σε πάσης φύσεως δραστηριότητες τροφίμων και ποτών.

Θεματολογία Εκπαιδευτικού Προγράμματος

Τα προγράμματα με τίτλο «Βασικές Αρχές στην Υγιεινή και Ασφάλεια των Τροφίμων» αποσκοπούν στη διασφάλιση της ποιότητας, την παραγωγή ασφαλών προϊόντων και την προστασία του καταναλωτή σύμφωνα με τον Κανονισμό 852/2004 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 29ης Απριλίου 2004 για την Υγιεινή των τροφίμων. Τα προγράμματα επιπέδου 1 αφορούν κατάρτιση απλών χειριστών σε Βασικές Αρχές Υγιεινής και Ασφάλειας Τροφίμων.

Εκπαιδευτικές Ενότητες (επίπεδο 1):

  • Εισαγωγή στην ασφάλεια τροφίμων
  • Μικροοργανισμοί και χαρακτηριστικά αυτών
  • Τροφοδηλητηριάσεις και η παρεμπόδισή τους
  • Ατομική υγιεινή και συμπεριφορά του χειριστή τροφίμων
  • Εργασιακό περιβάλλον
  • Πρακτικές καθαρισμού
  • Κοινά μιάσματα και έλεγχος αυτών
  • Νομοθεσία υγιεινής τροφίμων

Η Εκπαίδευση πραγματοποιείται από εκπαιδευτές οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Εκπαιδευτών του ΕΦΕΤ και πιστοποιημένοι από τον ΕΟΠΠΕΠ.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος


Πληροφορίες στο τηλέφωνο : 2106858760 (εσωτ. 109) ή στο email : spp@master.com.gr, υπεύθυνη προγράμματος Πανούση Ιωάννα

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.