ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Τηλέφωνο: 216 000 9000
ΚΛΕΙΣΙΜΟ× Email: info@masterkek.gr
Πιστοποίηση επάρκειας της Ελληνομάθειας

Προετοιμασία για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας

Η MASTER εξειδικευμένο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, διαθέτει άρτια οργάνωση και υποδομές, με πιστοποίηση, κατά ΙSO 9001:2008 υπερκαλύπτοντας τις απαιτήσεις επιχειρήσεων και καταρτιζομένων πανελλαδικά

ΓΙΑΤΙ ΕΝΑΣ ΞΕΝΟΣ ΝΑ ΜΑΘΕΙ ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Η Νέα Ελληνική Γλώσσα είναι ο φυσικός συνεχιστής της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, λέξεις της οποίας συνθέτουν το λεξιλόγιο πολλών επιστημονικών κι όχι μόνο κλάδων.

Συνεπώς όλοι οι λαοί χρησιμοποιούν Ελληνικά στην καθημερινότητά τους (μουσική, θέατρο, φωτογραφία, εκκλησία, πρόβλημα, τύπος, κ.α.). Η εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας βοηθά στην κατανόηση των δικών τους γλωσσών!

Η εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας δίνει τη δυνατότητα ανάγνωσης σπουδαίων ελληνικών λογοτεχνικών έργων, κληρονομιά της παγκόσμιας λογοτεχνίας (Καβάφης, Καζαντζάκης, Σεφέρης, Ελύτης, αλλά και Ομηρικά Έπη, Πλάτωνα, Αριστοτέλη), στο πρωτότυπο.

Η εκμάθηση της Ελληνικής Γλώσσας βοηθά στην επικοινωνία με τους Έλληνες στη διάρκεια των διακοπών στην Ελλάδα και στις επαγγελματικές επαφές με Έλληνες επιχειρηματίες και εφοπλιστές!

Το πρόγραμμα «Μαθαίνω Ελληνικά» της MASTER απευθύνεται σε αλλογενείς, αλλοδαπούς, παλιννοστούντες, μετανάστες, πρόσφυγες και όποιον θα ήθελε να κατακτήσει την Ελληνική Γλώσσα ως δεύτερη/ξένη γλώσσα γρήγορα, εύκολα και οικονομικά. Παρέχουμε πλήρη προετοιμασία για τις εξετάσεις Ελληνομάθειας, οι οποίες οδηγούν στο Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας.

Οι υποψήφιοι κατατάσσονται μετά από αξιολόγηση στο αντίστοιχο επίπεδο με χρήση του κατάλληλου «εργαλείου ανίχνευσης γλωσσικών δεξιοτήτων».

Σε κάθε εκπαιδευόμενο διανέμεται εκπαιδευτικό και επικουρικό υλικό – έντυπο και ηλεκτρονικό.

Ο εκπαιδευτικός όμιλος MASTER παρέχει υψηλής ποιότητας εκπαίδευση, σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας.

Διδάσκουν έμπειροι εκπαιδευτές.

Διαθέσιμο πλούσιο & ενημερωμένο εκπαιδευτικό υλικό, σύμφωνο με το υλικό προετοιμασίας και τα βιβλία που ορίζει το υπουργείο Παιδείας

Οι ωφελούμενοι που παρακολουθούν σε εμάς τα μαθήματα εξασκούνται παράλληλα με τη χρήση συνδυαστικών και εναλλακτικών εκπαιδευτικών τεχνικών/ εργαλείων/ μέσων στα παρακάτω:
α) στην κατανόηση προφορικού λόγου
β) στην παραγωγή προφορικού λόγου
γ) στην κατανόηση γραπτού λόγου και
δ) στην παραγωγή γραπτού λόγου

Το πρόγραμμα «ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» στο επίπεδο Α1 έχει διάρκεια 40 ώρες με φυσική παρουσία σε αίθουσα και επιπλέον 40 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση στην πλατφόρμα μας (iclass.com.gr).

Στο επίπεδο Α2 το πρόγραμμα έχει διάρκεια 40 ώρες για την Ελληνική Γλώσσα με φυσική παρουσία σε αίθουσα και 40 ώρες ασύγχρονη τηλεκατάρτιση στην πλατφόρμα μας (iclass.com.gr) &
επιπλέον 10 ώρες στην Ελληνική Ιστορία και τον Ελληνικό Πολιτισμό με φυσική παρουσία σε αίθουσα καλύπτοντας τα θέματα εξετάσεων Ιστορίας για το πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Η επιτυχής παρακολούθηση των δυο προγραμμάτων οδηγεί στην επιτυχία των εξετάσεων πιστοποίησης Ελληνομάθειας σε επίπεδο Α2

Στο επίπεδο Α2 Ελληνομάθειας χαρακτηρίζεστε ως βασικός χρήστης της γλώσσας με αναγνωρισμένο πιστοποιητικό Ελληνομάθειας

Σκοπός των προγραμμάτων «ΜΑΘΑΙΝΩ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

  • Συμβολή στην κοινωνική και εργασιακή ενσωμάτωση
  • Βελτίωση της ικανότητας των ωφελούμενων να επικοινωνούν άνετα στην καθημερινή τους ζωή.
  • Προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης.

Οι αναμενόμενοι στόχοι κατά το πέρας του προγράμματος είναι:

Σε επίπεδο γνώσεων
  • Να χρησιμοποιούν γραπτά και προφορικά την ελληνική γλώσσα ως βασικοί χρήστες.
  • Να κατανοούν τον έντυπο και ηλεκτρονικό τύπο.
Σε επίπεδο δεξιοτήτων
  • Να εκφράζονται σε απλό προφορικό και γραπτό λόγο.
  • Να ανταποκρίνονται σε μια ποικιλία γενικών γλωσσικών καταστάσεων – συνθηκών οι οποίες απαιτούν ανταλλαγή πληροφοριών και προσωπικών απόψεων.
Σε επίπεδο στάσεων
  • Ενίσχυση των δεξιοτήτων για Καριέρα, την αναζήτηση στέγης κλπ.
  • Ενίσχυση κοινωνικών και (δια)πολιτισμικών ικανοτήτων για την επίτευξη πολιτισμικής κατανόησης.

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.