Σεμινάρια html

Η HTML, (HyperText Markup Language) είναι ο βασικός κορμός μέσα από τον οποίον δομείται και προβάλλεται μία ιστοσελίδα. Η γνώση html είναι χρήσιμη για την κατασκευή μιας web page, ανεξάρτητα από το τα εργαλεία που χρησιμοποιεί (π.χ. Dreamweaver, Joomla και WordPress).

Τα CSS (Cascading Style Sheets) είναι εντολές μορφοποίησης μέσω των οποίων καθορίζουμε με σαφήνεια τον τρόπο προβολής των στοιχείων html από τα οποία αποτελείται μία ιστοσελίδα (διάταξη, χρώμα και εικόνα).

Η JavaScript (JS) είναι διερμηνευμένη γλώσσα προγραμματισμού για ηλεκτρονικούς υπολογιστές, οι οποία λειτούργει συμπληρωματικά με μια ιστοσελίδα, συνεργαζόμενη συνήθως με HTML. Μέσω του κώδικα προγραμματισμού της JavaScript είναι εφικτή η τοποθέτηση client-side scripts, για να μπορούν να επικοινωνούν με τον χρήστη, να ανταλλάσσουν δεδομένα ασύγχρονα και να αλλάζουν δυναμικά το περιεχόμενο της ιστοσελίδας, χωρίς να επικοινωνεί το σύστημα με τον server για να εκτελέσει το αίτημά του.

Μέσα από τα σεμινάρια HTML , JavaScript και css θα επιτυγχάνεται η κατασκευή ή τροποποίηση templates από τις δημοφιλείς πλατφόρμες ανάπτυξης ιστοσελίδων (όπως είναι οι Joomla και WordPress).

Σε ποιους απευθύνεται:

  • Σε αποφοίτους ΙΕΚ - ΤΕΙ - ΑΕΙ θετικής κατεύθυνσης .
  • Σε επαγγελματίες της πληροφορικής που επιθυμούν ανάπτυξη εφαρμογών.
  • Σε εταιρείες Πληροφορικής που θέλουν να ενσωματώσουν στο δυναμικό τους άτομα με γνώσεις HTML-CSS-JAVASCRIPT-JQUERY

Κόστος και Διάρκεια:

Η διάρκεια του προγράμματος είναι 30 ώρες και το κόστος 250 ευρώ.

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών καταλήγει σε πιστοποίηση από αναγνωρισμένο και σύγχρονο Φορέα Πιστοποίησης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η πιστοποίηση δεν συμπεριλαμβάνεται στο κόστος του προγράμματος!

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Δηλώστε τα στοιχεία σας στην παρακάτω φόρμα και θα έρθουμε άμεσα σε επαφή μαζί σας. Η συμπλήρωση και αποστολή της παρούσας στην MASTER A.E. δεν δημιουργεί καμία υποχρέωση ή δέσμευση συνεργασίας.